Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

 

Akut elarbete på Gamla Kilandavägen Nödinge

Fredag 26 juni så kommer Ale El påbörja ett akut arbete som kommer påverka trafiken på Gamla Kilandavägen och cyklister/gående på gångbanan utanför Kyrkbyskolan.Det är längs den gula linjen som skall grävas upp. Så från Gamla Kilandavägen till Vitklövergatan.

Blåljusenheter kommer alltid att kunna ta sig fram direkt men för biltrafiken kan man fåvänta några minuter innan man kan få köra. Det kommer finnas folk på plats hela tiden som är behjälpliga.

Detta kommer att pågå i några veckor, svårt att säga hur länge tyvärr. Frågor kring detta kontakta Ale El.

Här kommer elarbetet att ske

Här kommer elarbetet att ske

Rivning av Grönsakshuset i Nödinge

Vecka 26 startar instängning av området runt Grönsakshuset vid Ale Torg i Nödinge. Vi ber därför allmänheten att inte parkera inom området från och med den 22 juni.

Rivningsarbetet kommer att börja den 29 juni och pågå under 4-5 veckors tid. Gång -och cykelvägen förbi området kommer hela tiden att vara tillgänglig om än i något smalare utförande.

 

 

Avstängning av Änggatan i Älvängen

Onsdag 1 juli och torsdag 2 juli så kommer det vara mycket begränsad framkomlighet samt helt avstängt vissa stunder på Änggatan i Älvängen. De stunder det är avstängt kommer man få passera Alebyggens arbetsplats på Tingsvägen. Det kommer finnas folk på plats som visar och hjälper till vart man skall köra.

Blåljusenheter kommer alltid kunna ta sig fram.

Här kommer arbetet att ske

Här kommer arbetet att ske

Asfaltering i Älvängen

Ett asfalteringsarbete kommer ske på Källråets väg. Det startar tisdag 26 maj. I samband med detta stängs vägen av för trafik mellan klockan 10.00-14.00. De boende på Fablernas väg kommer få köra via Gustav Larssons väg.

Observera att bussen kommer vara inställd under denna tid.

Här kommer asfalteringen att ske

Här kommer asfalteringen att ske.

VA-arbete i Nol

Ale kommun kommer att påbörja ett arbete med anläggande av utjämningsmagasin för dagvatten i södra Nol vecka 20. Arbetet beräknas pågå under sex veckor.

Söder om radhusområdet på Kärrvägen i Nol finns ett befintligt utjämningsmagasin för dagvatten. I direkt anslutning till detta magasin ska ytterligare ett magasin anläggas. Det kommer också att byggas en ny dagvattenledning från magasinet ut till Myrvägen. Arbetsområdet kommer att vara instängslat under entreprenadtiden.

Arbetena kommer att innebära lastbilstransporter med överskottsmassor på Kärrvägen och Folketshusvägen. Gång- och cykelvägen som går förbi arbetsområdet kommer att vara avstängd på den sträcka som trafikeras av lastbilstransporterna.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta projektledare Torbjörn Andersson. Han nås via kontaktcenter på telefonnummer 0303- 70 30 00.

Karta över var VA-arbetet ska ske.

Nytt magasin ska anläggas inom rödmarkerat område.

Asfaltsarbeten i Nol

Under vecka 20 kommer Ale kommun utföra asfalteringsarbeten i Nol på Gallåsvägen, Enekullevägen samt Stenvägen.

Under arbetets gång kommer det vara begränsad framkomlighet och entreprenören kommer ha flaggvakter på plats för att styra trafiken.

Asfaltsarbete i Nol

Arbetet kommer ske vid rödmarkerat område.

VA-arbete på Egnahemsvägen

På Egnahemsvägen i Nol så kommer VA-enheten utföra ett VA-arbete. Detta är en förlängning av det arbete som de hållit på med i den södra delen.

Arbetet kommer att pågå fram till oktober 2020.

VA-arbete på Egnahemsvägen i Nol.

Här kommer arbetet i Nol att ske.

VA-arbete på Byvägen i Bohus

På Byvägen i Bohus så skall VA-enheten utföra ett omfattade arbete med start måndag 6 april. Det kommer pågå fram till semestern.

Man kommer börja vid Elysörvägen och stegvis arbeta sig vidare mot Klorvägen. För att på ett smidigt sätt kunna köra in och ut från Klorvägen kommer stenrefugen på Byvägen öppnas upp.

Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi under hela byggtiden.

Eventuella frågor besvaras av VA-enheten. De nås på 0303-70 30 00.

VA-arbetet på Byvägen

Här kommer arbetet på Byvägen att ske.

Större VA-arbete i Älvängen

I Älvängen kommer VA-enheten påbörja ett stort arbete på måndag 30 mars med start på Brattåsvägen. Vägen kommer vara helt avstängd från Hövägen upp till första huset på höger sida.

Sedan kommer arbetet att fortlöpa i hela området som visas på kartan här nedan. Man kommer att förflytta sig allt eftersom man blir klara.

Det kommer vara avstängda vägar från olika håll löpande. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp så att man ser vart man kan köra.

Arbetet kommer att pågå fram till våren/sommaren 2021.

Frågor kring detta kan besvaras av VA-enheten. De nås på 0303-70 30 00.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Kronovägen med tillhörande gång- och cykelväg öppnas för allmän trafik

I samband med att BoKloks kunder flyttar in i det nya bostadsområdet Hustomten öppnas Kronovägen (rödmarkerad i bilden) samt gång- och cykelvägen längs hela sträckan (gul+röd markering) för allmän trafik. Öppnandet av både väg och gång- och cykelbana sker måndag 28 oktober kl.07:00. Veidekkes byggtrafik kommer att fortsätta längs hela sträckan fram till år 2021, dock enbart via Kronovägens infart från Starrkärrsvägen.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Bandyvägen/ och slutar vid korsningen Bandyvägen/

Denna sträcka kommer åter vara tillgänglig för bilister, cyklister samt fotgängare.

Bandyvägen i Surte avstängd till och med 29 februari

Bandyvägen i Surte kommer att grävas upp då det ska bytas VA-ledningar.

Arbetet startar den 21 oktober och pågår till och med den 29 februari.

Vägen kommer att vara helt avstängd för genomfart och VA kommer att börja längst västerut och jobba sig österut.

Den berörda sträckan visas här under.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Göteborgsvägen/Bandyvägen och slutar vid Bandyvägen/Nordgärdesvägen.

Denna sträcka blir berörd av avstängningen.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Byte av vattenledningar på Egnahemsvägen

Den 29 april kommer det påbörjas ett arbete på Egnahemsvägen i Nol.

Vattenledningarna i gatan ska bytas ut, och en helt ny vägkropp kommer byggas. Arbetet kommer därför pågå under lång tid. Under denna period kan det bli svårt med framkomligheten, men detta kommer skyltas upp. Inom kort kommer en tillfällig väg byggas mellan Byvägen och Folketshusvägen, för att vid behov kunna köra in och ut den vägen.

Kontaktperson för arbetet är Kent Antonsson. Han nås via kommunens växel på 0303-70 30 00.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Gustaf Nilvall, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller gustaf.nilvall@ale.se

Text

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-24 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.