Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Större VA-arbete i Älvängen

I Älvängen kommer VA-enheten påbörja ett stort arbete på måndag 30 mars med start på Brattåsvägen. Vägen kommer vara helt avstängd från Hövägen upp till första huset på höger sida.

Sedan kommer arbetet att fortlöpa i hela området som visas på kartan här nedan. Man kommer att förflytta sig allt eftersom man blir klara.

Det kommer vara avstängda vägar från olika håll löpande. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp så att man ser vart man kan köra.

Arbetet kommer att pågå fram till våren/sommaren 2021.

Frågor kring detta kan besvaras av VA-enheten. De nås på 0303-70 30 00.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Kronovägen med tillhörande gång- och cykelväg öppnas för allmän trafik

I samband med att BoKloks kunder flyttar in i det nya bostadsområdet Hustomten öppnas Kronovägen (rödmarkerad i bilden) samt gång- och cykelvägen längs hela sträckan (gul+röd markering) för allmän trafik. Öppnandet av både väg och gång- och cykelbana sker måndag 28 oktober kl.07:00. Veidekkes byggtrafik kommer att fortsätta längs hela sträckan fram till år 2021, dock enbart via Kronovägens infart från Starrkärrsvägen.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Bandyvägen/ och slutar vid korsningen Bandyvägen/

Denna sträcka kommer åter vara tillgänglig för bilister, cyklister samt fotgängare.

Bandyvägen i Surte avstängd till och med 29 februari

Bandyvägen i Surte kommer att grävas upp då det ska bytas VA-ledningar.

Arbetet startar den 21 oktober och pågår till och med den 29 februari.

Vägen kommer att vara helt avstängd för genomfart och VA kommer att börja längst västerut och jobba sig österut.

Den berörda sträckan visas här under.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Göteborgsvägen/Bandyvägen och slutar vid Bandyvägen/Nordgärdesvägen.

Denna sträcka blir berörd av avstängningen.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Byte av vattenledningar på Egnahemsvägen

Den 29 april kommer det påbörjas ett arbete på Egnahemsvägen i Nol.

Vattenledningarna i gatan ska bytas ut, och en helt ny vägkropp kommer byggas. Arbetet kommer därför pågå under lång tid. Under denna period kan det bli svårt med framkomligheten, men detta kommer skyltas upp. Inom kort kommer en tillfällig väg byggas mellan Byvägen och Folketshusvägen, för att vid behov kunna köra in och ut den vägen.

Kontaktperson för arbetet är Kent Antonsson. Han nås via kommunens växel på 0303-70 30 00.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Gustaf Nilvall, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller gustaf.nilvall@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-25 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.