Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Jordfallsvägen avstängd.

Jordfallsvägen kommer vara avstängd för fordonstrafik i den östra delen så man får köra in via den västra infarten för att komma in i området mellan tisdag 30 november till måndag 20 december.

Det är VA-drift som kommer utföra ett omfattande arbete tillhörande Alkalievägen där det kommer vara begränsad framkomlighetmen man kommer hela tiden komma fram åt båda hållen men det kan vara lite flaggvakter som justerar trafiken olika dagar.

Flygfoto över Jordfallsvägen med markeringar där vägarbetet kommer att ske.

Flygfoto över Jordfallsvägen med markeringar där vägarbetet kommer att ske.

Begränsad framkomlighet Källarliden i Bohus

Ale El skall fortsätta sitt arbete med att lägga ner elkablar från den nya kraftstationen i Bohus och koppla ihop detta med tidigare arbete som dom gjort på Jordfallsvägen.

Detta innebär att det kommer vara mycket begränsad framkomlighet på Källarliden i Bohus och sträckan är mellan Sandliden och i höjd med Grafitvägen (se kartbild).

Ale El kommer att förflytta sig så det är svårt att säga vart på sträckan dom är och när. Dom kommer att börja på måndag 30 augusti och tidsplanen är att dom skall vara färdiga till årsskiftet.

Inledningsvis så kommer det vara ”flaggvakter” på plats för att vid senare tillfälle gå över till att ha trafikljus som släpper fram trafiken succesivt då ett körfält kommer vara avstängt större delen av byggtiden. Vill passa på att vädja till trafikanterna att detta är en arbetsplats för Ale El som har familjer dom vill komma hem till på eftermiddagen så håll låg hastighet förbi arbetsområdet tack.

Arbetsplatsansvarig är Josefin Oleryd på Ale El 0303-33 24 00

Karta som visar begränsad framkomlighet Källarliden.

Karta som visar begränsad framkomlighet Källarliden.

Ombyggnad av Änggatan ochTingsvägen i Älvängen under hösten 2021.

I samband med pågående exploatering för bostäder vid Änggatan, planerar Ale kommun att bygga om Änggatan och Tingsvägen med ny asfaltsbeläggning på gata. VA-nätet kommer även att byggas ut under samma tid för att nyttja tiden för avstängt vägområde. Arbetet för gatuombyggnad och VA är planerat att pågå med start 13 september fram till ca årsskiftet.

Under tiden för arbetet kommer Änggatan och Tingsvägen vara avstängda för biltrafik och personbilstrafik hänvisas därför använda tillfällig in-/utfart mellan Änggatans östra del och Göteborgsvägen, enligt orange vägvisningar. Den tillfälliga vägen innebär även att p-platser söder om Änggatan för fastigheter Utby 3:63 och 3:75 tillfälligt kommer flyttas till svartmarkerad parkeringsyta norr om Änggatan.

Vid eventuella frågor kontakta:

Ardawan Ibrahim, VA-ingenjör,

Mejl: ardawan.ibrahim@ale.se, telefonnummer: 0704–320 310

Håkan Magnusson, Byggledare

Mejl: hakan.magnusson@ale.se, telefonnummer: 0704-38 88 55.


Karta som visar vägarbetet över Änggatan och Tingsvägen i Älvängen.

Karta som visar vägarbetet över Änggatan och Tingsvägen i Älvängen.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Christian Rönkkö , Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller christian.ronkko@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den