Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

 

Del av Svenstorpsvägen avstängd under maj

Det kommer att byggas en busshållplats på Svenstorpsvägen i Älvängen, utanför handelsområdet i Svenstorp. Arbetet på Svenstorpsvägen kommer pågå under hela maj månad. Vägen kommer att vara avstängd under denna tid. Trafikanter uppmanas köra via Göteborgsvägen alternativt den del av Svenstorpsvägen som inte påverkas av arbetet. Den avstängda sträckan är markerad på kartan här nedan.

Vägarbete Svenstorpsvägen

Här kommer bygget av den nya busshållplatsen pågå.

Nya vägar i Kronogården avstängda på grund av olycksrisk

Vägbyggnationen i Kronogårdens etapp 2 är nu klar. De nya vägarna är en fortsättning på Myternas väg (gul linje i bilden) samt den nya vägen Kronovägen (röd linje i bilden) som ansluter till Starrkärrsvägen.

Avstängning av väg Kronogården

Dessa vägar stängs av under byggnationen.

Under tiden husbyggnation pågår i detta nya område kommer dessa vägar att vara avstängda för allmän trafik och gående. Enbart byggtrafik till och från Veidekke och Bokloks arbetsområde tillåts. Detta för att minimera olycksrisken det medför att framföra stora arbetsfordon.

Husbyggnationen väntas pågå till åtminstone årsskiftet 2019/2020. Vi ber boende i området att uppmärksamma sina barn på att passage ej får ske genom detta område på Myternas väg och Kronovägen.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun kommer att byta belysning och kabel i ert område efter julledigheten om vädret tillåter.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED.

Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen sitta på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Utbyte av belysning i Skepplanda och Bohus

Vi kommer även att sätta ny belysning på Garnvindevägen mellan skolan och Fyrbyggarevägen samt på vägen in till förskolan vid Skepplandavägen. Vidare blir det ny belysning på lekplatsen som ligger mellan Odalvägen/Påvels väg och Fyrbyggarevägen. Denna sätts ut med fyra meters stolpar på lekplatsen samt på gångarna fram dit. Se karta här under.

belysningskarta

Här byts belysningen ut i Skepplanda.

I Bohus kommer belysningsanläggningen bytas ut i norra delen på Åsbacken och Norrgränd.

Belysningskarta Bohus

Här byts belysningen ut i Bohus.

Tillåter vädret kommer arbetena påbörjas i mitten av januari.

Om ni önskar mer information så kontakta Gustaf Nilvall, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller gustaf.nilvall@ale.se

 Väg- och VA-arbeten på Grafitvägen i Bohus

VA-enheten kommer från vecka 41 och fram till slutet av mars genomföra en förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Grafitvägen i Bohus.

Detta kommer innebära att infarterna till fastigheterna inte kommer vara tillgängliga med bil. VA-enheten har därför gjort en provisorisk parkering i början av Grafitvägen. Det kommer under hela projektet finnas öppet för gående och cyklister. Berörda fastighetsägare har fått specifik information om projektet.

Här kan du se kartan över arbetet.PDF

Väg- och VA-arbeten på Keillers väg i Surte

VA-enheten kommer tisdag den 9 oktober påbörja arbetet med förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Ett arbete som kommer pågå fram till sommaren 2019.

Under hela perioden kommer Keillers väg vara avstängd för genomfart. Biltrafikanter hänvisas i stället att köra via Danska vägen, Egnahemsvägen mot Bruksvägen. Tänk på att Danska vägen är smal och har begränsad framkomlighet. Berörda fastigheter har fått information i form av brev.

Här kan du se kartan över arbetet.PDF

Blysanering i Nol

Nu tar vi bort 30 000 ton blyförorenad jord i centrala Nol och fyller upp med ren jord. Arbetet kommer att pågå under sex månader. Dels måste både skolbarn och andra använda andra gång-, cykel- och bilvägar, dels kommer i genomsnitt 25 stora lastbilar per dag att köra från arbetsplatsen ut på motorvägen.

Läs mer om blysaneringsarbetet.öppnas i nytt fönster

Text

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-04-25 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.