Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Ale El

Plats:

Skårdalsvägen och Källarliden

Arbetet startar:

20 mars

Arbetet förväntas vara klart:

31 mars

Typ av arbete:

El arbeten

Mer information:

Ale El kommer att gräva upp gångbanan mellan Skårdalsvägen och Källarliden så den kommer vara avstängd dagtid mellan 07:00-16:00 dock inte helger.

Kontaktperson:

Kontakt center 0303-70 30 00 för eventuella frågor.

Flygfoto som visar vart Ale El stänger av gångbanan.

Flygfoto som visar vart Ale El stänger av gångbanan.

Källtorpsvägen i Bohus avstängd.

Plats:

Källtorpsvägen i Bohus.

Arbetet startar:

2023-02-20

Arbetet förväntas vara klart:

2023-08-31

Typ av arbete:

VA-enheten

Mer information:

VA håller på med ett arbete på Källtorpsvägen i Bohus som kommer pågå fram till sista augusti och man kommer förflytta sig hela tiden så det går inte att säga vart dom stänger av vägen. Men den kommer vara helt avstängd för genomfart under hela byggtiden så man får köra via Båtmansvägen för att ta sig fram.

Kontaktperson:

Kontakt center 0303-70 30 00 för eventuella frågor.

Flygfoto över Källtorpsvägen.

Flygfoto över Källtorpsvägen.

Anläggning av ny gångbana mellan Enekullevägen och Alevägen

Plats:

Mellan Enekullevägen och Alevägen i Nol.

Arbetet startar:

Vecka 47.

Arbetet förväntas vara klart:

Vecka 50.

Typ av arbete:

Anläggning av ny gångbana.

Kontaktperson:

Kontakta projektledare Rikard Thunberg, infrastrukturenheten vid eventuella frågor.

Flygfoto med markering av sträckan mellan Alevägen och Enekullevägen där ny gångväg anläggs.

VA-arbete Älvängen

Plats:

Älvängen: Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Arbetet startar:

Vecka 34, 2022

Arbetet förväntas vara klart:

Sommaren 2023

Typ av arbete:

Byte av alla VA-ledningar som dagvatten, spillvattenledning och dricksvattenledning.

Mer information:

Information har skickats ut till boende i området och det kommer även att komma löpande information under arbetets gång. För mer detaljerad information om var och när de olika momenten kommer att utföras rekommenderar vi att prata med personal på plats.

Kontaktperson:

Kontakta Kennie Henriksson på VA-drift eller Tobbe Engström på Gata-Park för eventuella frågor.

Satellitkarta över Älvängen där påverkade gator är utritade.

Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen som kommer påverkas.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Sem Bedrolli Paalberg, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller sem.bedrolli-paalberg@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den