Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Belysningsarbete Vallmovägen

Utbyte av belysningsstolpar kommer att påbörjas utefter Vallmovägen i Älvängen under vecka 34. Arbetet beräknas pågå under cirka två veckors tid.

Se områdeskarta nedan.

Belysningsarbete Vallmovägen

Här kommer belysningsarbetet att ske.

Ombyggnad av gång- och cykelväg på Gamla vägen

Ale kommun kommer påbörja arbete med ombyggnad av gång- och cykelvägen på Gamla vägen i Älvängen under vecka 27. Vi kommer i första läget innan semestern (uppehåll vecka 28-31) att flytta på brunnar, samt gräva för nya belysningsstolpar som vi skall komplettera sträckan med. Efter semestern kommer vi att bredda gång- och cykelvägen, bygga om refuger samt belägga körbanan. Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan. Se områdeskarta nedan.

Gamla vägen ombyggnad

Här sker ombyggnaden.

Byte av vattenledningar på Egnahemsvägen

Den 29 april kommer det påbörjas ett arbete på Egnahemsvägen i Nol.

Vattenledningarna i gatan skall bytas ut, och en helt ny vägkropp kommer byggas. Arbetet kommer därför pågå under lång tid. Under denna period kan det bli svårt med framkomligheten, men detta kommer skyltas upp. Inom kort kommer en tillfällig väg byggas mellan Byvägen och Folketshusvägen, för att vid behov kunna köra in och ut den vägen.

Kontaktperson för arbetet är Kent Antonsson. Han nås via kommunens växel på 0303-70 30 00.

Nya vägar i Kronogården avstängda på grund av olycksrisk

Vägbyggnationen i Kronogårdens etapp 2 är nu klar. De nya vägarna är en fortsättning på Myternas väg (gul linje i bilden) samt den nya vägen Kronovägen (röd linje i bilden) som ansluter till Starrkärrsvägen.

Avstängning av väg Kronogården

Dessa vägar stängs av under byggnationen.

Under tiden husbyggnation pågår i detta nya område kommer dessa vägar att vara avstängda för allmän trafik och gående. Enbart byggtrafik till och från Veidekke och Bokloks arbetsområde tillåts. Detta för att minimera olycksrisken det medför att framföra stora arbetsfordon.

Husbyggnationen väntas pågå till åtminstone årsskiftet 2019/2020. Vi ber boende i området att uppmärksamma sina barn på att passage ej får ske genom detta område på Myternas väg och Kronovägen.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Gustaf Nilvall, Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller gustaf.nilvall@ale.se

Väg- och VA-arbeten på Keillers väg i Surte

VA-enheten påbörjade hösten 2018 arbetet med förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att pågå fram till oktober 2019.

Under hela perioden kommer Keillers väg vara avstängd för genomfart. Biltrafikanter hänvisas i stället att köra via Danska vägen, Egnahemsvägen mot Bruksvägen. Tänk på att Danska vägen är smal och har begränsad framkomlighet. Berörda fastigheter har fått information i form av brev.

Här kan du se kartan över arbetet.PDF

Blysanering i Nol

Nu tar vi bort 30 000 ton blyförorenad jord i centrala Nol och fyller upp med ren jord. Arbetet kommer att pågå under sex månader. Dels måste både skolbarn och andra använda andra gång-, cykel- och bilvägar, dels kommer i genomsnitt 25 stora lastbilar per dag att köra från arbetsplatsen ut på motorvägen.

Läs mer om blysaneringsarbetet.öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-08-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.