Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.

Båtmansliden avstängd.

Båtmansliden kommer vara avstängd nästa vecka på onsdag och torsdag, 29 och 30 september mellan 07:00-16:00 på grund av elarbete.

Man får köra via Källtorpsvägen och hänvisningspilar kommer finnas.

Karta som visar avstängningen på Båtmansliden.

Karta som visar avstängningen på Båtmansliden.

Vägarbete på Ivar Arosenius väg och Trädgårdsvägen i Älvängen.

På Ivar Arosenius väg och Trädgårdsvägen i Älvängen så kommer det vara mycket begränsad framkomlighet under ca fyra veckor med start tisdag 21 september.

Projektledare för detta vid frågor är:

Christian Rönkkö christian.keijser@ale.se 0303-703 498

Linus Lindholm Linus.Lindholm@ale.se 0303-703 495

Karta som visar begränsad framkomlighet på Ivar Arosenius väg och Trädgårdsvägen

Karta som visar begränsad framkomlighet på Ivar Arosenius väg och Trädgårdsvägen

Skårdalsvägen avstängd för genomfart.

VA-drift skall göra ett omfattande arbete på Skårdalsvägen i Bohus med start vid Uppegårdsvägen för att sedan ta sig succesivt söder ut tills dom är framme vid Parkgränd.

Detta innebär att Skårdalsvägen kommer vara avstängd för genomfart under hela byggtiden. Gående och cyklister kommer kunna sig förbi hela tiden.

Start, vecka 36 fram till vecka 52.

Karta som visar vart det är avstängt för genomfart på Skårdalsvägen.

Karta som visar vart det är avstängt för genomfart på Skårdalsvägen.

Begränsad framkomlighet Källarliden i Bohus

Ale El skall fortsätta sitt arbete med att lägga ner elkablar från den nya kraftstationen i Bohus och koppla ihop detta med tidigare arbete som dom gjort på Jordfallsvägen.

Detta innebär att det kommer vara mycket begränsad framkomlighet på Källarliden i Bohus och sträckan är mellan Sandliden och i höjd med Grafitvägen (se kartbild).

Ale El kommer att förflytta sig så det är svårt att säga vart på sträckan dom är och när. Dom kommer att börja på måndag 30 augusti och tidsplanen är att dom skall vara färdiga till årsskiftet.

Inledningsvis så kommer det vara ”flaggvakter” på plats för att vid senare tillfälle gå över till att ha trafikljus som släpper fram trafiken succesivt då ett körfält kommer vara avstängt större delen av byggtiden. Vill passa på att vädja till trafikanterna att detta är en arbetsplats för Ale El som har familjer dom vill komma hem till på eftermiddagen så håll låg hastighet förbi arbetsområdet tack.

Arbetsplatsansvarig är Josefin Oleryd på Ale El 0303-33 24 00

Karta som visar begränsad framkomlighet Källarliden.

Karta som visar begränsad framkomlighet Källarliden.

Ombyggnad av Änggatan ochTingsvägen i Älvängen under hösten 2021.

I samband med pågående exploatering för bostäder vid Änggatan, planerar Ale kommun att bygga om Änggatan och Tingsvägen med ny asfaltsbeläggning på gata. VA-nätet kommer även att byggas ut under samma tid för att nyttja tiden för avstängt vägområde. Arbetet för gatuombyggnad och VA är planerat att pågå med start 13 september fram till ca årsskiftet.

Under tiden för arbetet kommer Änggatan och Tingsvägen vara avstängda för biltrafik och personbilstrafik hänvisas därför använda tillfällig in-/utfart mellan Änggatans östra del och Göteborgsvägen, enligt orange vägvisningar. Den tillfälliga vägen innebär även att p-platser söder om Änggatan för fastigheter Utby 3:63 och 3:75 tillfälligt kommer flyttas till svartmarkerad parkeringsyta norr om Änggatan.

Vid eventuella frågor kontakta:

Ardawan Ibrahim, VA-ingenjör,

Mejl: ardawan.ibrahim@ale.se, telefonnummer: 0704–320 310

Håkan Magnusson, Byggledare

Mejl: hakan.magnusson@ale.se, telefonnummer: 0704-38 88 55.


Karta som visar vägarbetet över Änggatan och Tingsvägen i Älvängen.

Karta som visar vägarbetet över Änggatan och Tingsvägen i Älvängen.

Vägarbete på Smedjebacken i Alafors

VA-enheten kommer påbörja ett omfattade arbete på Smedjebacken i Alafors den 3 mars och det kommer innebära att vägen kommer vara helt avstängd mellan 07:00-16:00 på vardagar för trafik och detta kommer pågå till i slutet på 2021.

Det kommer finnas kör-plåtar på plats så att Blåljusenheter kan ta sig fram vid akuta situationer. Mellan 16:00-07:00 alla dagar kommer det vara öppet som vanligt. Gående och cyklister kommer hela tiden kunna ta sig förbi.

Några frågor på detta så kontakta Mattias Tilly 0707-858001 som är på plats eller arbetsledare Håkan Magnusson 0303-703097

Karta som visar Smedjebacken

Karta som visar Smedjebacken

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Christian Rönkkö , Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller christian.ronkko@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den