Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trafikregler och trafiksäkerhet

Alla människor som bor, verkar eller vistas i kommunen berörs på något sätt av trafiken.

Kommunens trafiksäkerhetsarbete består av olika delar. Målsättningen med arbetet är att det ska vara enkelt, smidigt och säkert att ta sig fram i Ale.

Att känna till de lokala trafikföreskrifterna är en trygghet för dig som trafikant. Det är också en trygghet för andra trafikanter. Både lokala och rikstäckande trafikföreskrifter finns därför samlade i menyn.

Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta information om vilka trafikregler som gäller vid olika situationer. På webbplatsen kan du även beställa hem gratis informationsmaterial. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om specifikt ämne.

  1. Trafikregler Länk till annan webbplats.
  2. Vägmärken Länk till annan webbplats.
  3. Cirkulationsplats Länk till annan webbplats.
  4. Stanna och parkera Länk till annan webbplats.
  5. Cyklist, mopedist, motorcyklist Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Sedan den 1 juli 2010 finns alla lokala trafikföreskrifter samlade i en rikstäckande databas kallad RDT. Här kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den