Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trafikplan

Ale kommuns trafikplan antogs av kommunfullmäktige 2016 och reviderades 2021.

Innehåll och syfte

Trafikplanen innehåller en hastighetsplan, en trafiksäkerhetsanalys och en analys av gång- och cykelvägar samt skolvägar.
Syftet med planen är framförallt att öka trafiksäkerheten och att föreslå en hastighetsplan.

Trafikplanen används som planeringsstöd för kommunens handläggare.
I trafikplanen finns åtgärdsförslag för trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens tätorter.

Samråd

Ale kommuns trafikplan var utställd för samråd den 7–28 mars 2016. Synpunkter som inkommit under samrådet har behandlats och planen skulle ha gått vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Politikerna önskade att trafikplanen skulle ut på medborgardialog vilket genomfördes under ortsutvecklingsmötena hösten 2017.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den