Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Snöröjning och sandning

Ansvaret för snöröjning och sandning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale kommun och Trafikverket.

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav.

Så här hjälps vi åt med vinterväghållningen

På den här sidan kan du ta reda på vem som ansvarar för snöröjning och sandning på vägar och gång- och cykelvägar i Ale kommun.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.

Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan 
snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Bilförare

Försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Cyklister

Använd i första hand cykelvägarna. Parkera cykeln så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller hindrar plogningen.

Prioritering vid snöröjning av kommunala gator och vägar

  • Vi gör första insatsen när snödjupet är mer än fem centimeter.
  • Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.
  • Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga. Därefter plogas de mindre trafikerade gator.
  • Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.

Vi har beredskap mellan första november till sista mars.

Hämta grus

Från och med 4 november kan du hämta grus för halkbekämpning på baksidan av La Plazahuset vid resecentret i Älvängen, på parkeringen vid Byvägens förskola i Bohus samt i Brandsbo (Nol) vid den gamla fotbollsplanen där parken har sina fordon.

Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den