Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicedeklaration parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela Sverige där lokal
trafikföreskrift om parkering utfärdats. Detta är vanligtvis på allmänna
platser såsom gator, vägar och parkeringsplatser som står under
kommunens förvaltning.

Tillståndet gäller i de flesta europeiska länder. Kortet är personligt och kan beviljas för högst tre år.

Vem är berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd kan beviljas en person med varaktigt funktionshinder. Funktionshindret ska medföra betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.

För person som färdas som passagerare utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, till exempel vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag.

I normalfallet anses föraren kunna lämna en rörelsehindrad passagerare vid målpunkten och därefter parkera fordonet enligt vanliga regler. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § trafikförordningen.

Vi lovar att

  • ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötande samt skyndsamt svara på eventuella frågor.
  • ge dig information om hur du ansöker och vilka uppgifter kommunen behöver för att kunna pröva din ansökan.
  • fatta beslut inom fyra veckor från det att komplett ansökan inkommit. Vid behov av ytterligare utredning eller vid avslagsbeslut kan längre handläggningstid förekomma.
  • ett eventuellt beslut om avslag ska innehålla motivering till beslutet och information om hur du överklagar.

Vi förväntar oss av dig att

  • du lämnar en komplett, skriftlig ansökan på särskild blankett samt bifogar läkarintyg och ett nytaget fotografi.
  • ansökan och intyg lämnas in i god tid inför varje ansökningstillfälle.

Om servicedeklarationer

Lämna dina åsikter

Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär eller skicka e-post till kommun@ale.se. Du är också välkommen att ringa oss på telefon 0303-70 30 00.

Vad är en servicedeklaration?

Ale kommun är till för dig som bor och verkar här. Vi vill ge god service och hålla hög kvalitet på våra tjänster. Därför har vi tagit fram servicedeklarationer som är en del av kommunens kvalitetsarbete. En servicedeklaration beskriver vad du som använder vår service och våra tjänster kan förvänta dig av verksamheten.

För mer information

Vi nås via kommunens Kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00. Du kan också skicka e-post till kommun@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2014-08-27 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.