Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Belysning

Ale kommun ansvarar för och bekostar all gatubelysning i tätorterna samt viss del av motortrafikleden E45.

Översyn

All översyn av gatubelysningen sker via skötselavtal med Nihlén Elmontage och Vattenfall. Enligt avtal mellan Ale kommun och Nihlén Elmontage AB ansvarar elföretaget för drift samt underhåll. Under kontraktstiden ska även riktning av belysningsstolpar ske.

Rondering

Nihlén Elmontage utför rondering i hela kommunen en gång per år med start första arbetsdagen i september månad. Under ronderingen tänds alla lampor upp i tätort för att identifiera trasiga lampor.

Enstaka trasiga lampor samlas ihop och byts ut varannan månad. Inkomna anmälningar under exempelvis februari och mars åtgärdas i början av april. Fasta bytesmånader är februari, april, juni, augusti, oktober och december. En uppdatering av aktuella arbeten återfinns under sidan "Vägarbeten och Trafikinformation".

Felanmälan

Vill du lämna en felanmälan om en trasig lampa kan du göra det på "Fixa min gata".

När du anmäler en trasig lampa på "Fixa min gata" är det bra om du kan läsa av det nummer som sitter på stolpen med ett gult klistermärke. Skriv in det numret i rapporten för att de som ska laga den lättare ska hitta rätt stolpe.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den