Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Gator och trafik

Ale kommun arbetar för en god infrastruktur och för att alla ska känna sig trygga i trafiken.

Gator i kommunen

Gatunätet i Ale kommun består av kommunala gator, Trafikverkets vägar samt gator som en vägförening/vägsamfällighet är ansvariga för.

De flesta kommunala gator i Ale kommun finns i Nol, Nödinge och Älvängen. I de övriga tätorterna är det framförallt vägföreningar som är ansvariga väghållare. För information om kommunala bidragsregler till enskilda väghållare, se dokumentet Regler om bidrag till enskilda vägar. Pdf, 220 kB.

Information om väghållare finns under rubriken Vem ansvarar för vägen?

Tillsammans skapar vi en trygg trafikmiljö

Det är upp till kommunen och invånarna att skapa en trygg och trivsam trafikmiljö. All information du som trafikant behöver om de rikstäckande och lokala trafikreglerna har vi samlat under Trafikregler och trafiksäkerhet. 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den