Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Regler

Här hittar du information och regler som gäller färdtjänst.

Omprövning av färdtjänsttillstånd

När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta kontakt med socialsekreteraren i god tid för omprövning. Ett nytt läkarutlåtande för färdtjänst ska bifogas på socialsekreterarens begäran.

Då behovet förändras eller upphör

Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att din resa blir felaktigt planerad. Kontakta socialsekreteraren omgående om förutsättningarna för färdtjänst förändras på grund av till exempel ändrat hälsotillstånd eller behov av hjälpmedel. Det ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress

Arbetsresor

Om du förvärvsarbetar kan du ansöka om tillstånd för arbetsresor till och från arbetet (två enkelresor per dag). Resor i tjänsten ingår inte utan bekostas av arbetsgivaren. För arbetsresor debiteras en avgift motsvarande kollektivtrafikens områdesladdning. Motsvarande gäller för eftergymnasiala studieresor som kan leda till förvärvsarbete.

Resmål

Du kan resa inom Ale kommun och till, från, inom och mellan samtliga övriga kommuner i Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Samåkning

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och du kommer att få samåka under dina resor.

Ledsagare

Om du behöver hjälp under resan utöver vad föraren kan ge, kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser med gratis. Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren måste kunna tillgodose ditt behov av hjälp. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du.

Medresenärer

Du får ta med dig medresenärer på resan. Medresenärer betalar avgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Medresenär ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du. Antalet medresenärer får inte generera behov av ett större fordon.

Inga uppehåll

Uppehåll under färdtjänstresan medges inte.

Endast personresor

Färdtjänsten är avsedd för personresor och får inte användas för bud- eller varutransporter.

Bagage

Du får ta med dig bagage motsvarande två bärkassar eller en resväska vid resa. Dina gånghjälpmedel får du självklart ta med. Meddela detta vid din beställning så att det säkert finns plats i bilen.

Chauffören kan vid behov hjälpa dig med att bära bagaget. Denna service är avgiftsfri. Bärhjälp i övrigt sker endast utifrån chaufförens egen bedömning.

Bilbarnstol

Bilbarnstolar tillhandahålls av färdtjänstberättigad och ska vara av universalmodell.

Husdjur

Husdjur får inte medfölja den färdtjänstberättigade på resan med undantag för assistans-/ledarhund.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Ale torg 7, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den