Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som utförs med mindre fordon, en kompletterande kollektiv transportform.

Funktionshinder kan berättiga till färdtjänst

Enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) Länk till annan webbplats. kan du få färdtjänst när du är folkbokförd i Ale kommun och du på grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär inte utan väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret ska bedömas kvarstå i minst tre månader.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas.

Ansökan om färdtjänst

Skriftlig ansökan ska lämnas in och ett läkarutlåtande kan ofta behövas för att styrka din funktionsnedsättning. Tänk på att bifoga läkarutlåtandet i samband med ansökan för en snabbare handläggningstid. Även hembesök kan bli aktuellt.

  1. Blankett - Ansökan om färdtjänst Pdf, 218 kB.
  2. E-tjänst - Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats.

  3. Blankett - Läkarutlåtande för färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Länk till annan webbplats.
  4. E-tjänst - Läkarutlåtande om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Beslut

När din kompletta ansökan har kommit in till socialsekreteraren som handlägger ansökan kan det ta ca 6-8 veckor innan beslut tas. Handläggningstiden är förlängd på grund av organisationsförändring. Socialsekreteraren gör en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst och utifrån gällande rättspraxis.

Ett skriftligt beslut på ansökan skickas hem till dig med posten. Tillstånd är i regel tidsbegränsat och omprövas efter viss tid.

Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar bifogas avslagsbeslutet.

Omprövning av färdtjänsttillstånd

När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta kontakt med socialsekreteraren i god tid för omprövning. Ett nytt läkarutlåtande för färdtjänst ska bifogas på socialsekreterarens begäran.

Då behovet förändras eller upphör

Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att din resa blir felaktigt planerad. Kontakta socialsekreteraren omgående om förutsättningarna för färdtjänst förändras på grund av till exempel ändrat hälsotillstånd eller behov av hjälpmedel. Det ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress.

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om reshjälpskortet. Länk till annan webbplats.

Resor i annan kommun

Om du ska resa i en annan kommun utanför Ale kommuns färdtjänstområde kan du utnyttja din färdtjänst även där. Kontakta Ale kommun för ansökan.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder får fördyrade resekostnader för resor inom Sverige.

  1. Blankett - Ansökan om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.
  2. E-tjänst - Riksfärdtjänst enstaka resa Länk till annan webbplats.

Läs mer om riksfärdtjänst

  1. Riktlinjer för riksfärdtjänst Pdf, 139 kB.
  2. Broschyr om riksfärdtjänst Pdf, 489 kB.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Ale torg 7, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den