Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ditt ansvar som fastighetsägare

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Som fastighetsägare ansvarar du för att sköta din tomt så det inte uppstår betydande besvär eller skador för din omgivning eller trafiken. Och att risken för olycksfall begränsas.

Du kan läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare i Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare ansvarar du också för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytor i anslutning till din fastighet.

Grannar emellan

Som fastighetsägare ansvar du för din fastighet och din tomt men du ska också visa hänsyn till din omgivning. Att ha en god dialog med sina grannar kan betyda mycket för grannsämjan, oavsett vad det gäller. Tala alltid med din granne i första hand om frågor uppstår som rör din egen eller grannens tomt. Här kan du läs mer om var lagen säger om frågor som kan uppstå grannar emellan Jordabalk (1970:994) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Kommunen gör bara tillsyn om det rör en ovårdad tomt eller förfallen byggnad.

 1. Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Vilda fåglar och djur

Måsar, duvor och kråkfåglar stör och skräpar ner. Som fastighetsägare kan du ta bort fågelbona på våren innan häckningsperioden eller sätt upp nät så att de inte kan bygga bon. 1 april till 31 juli räknas som häckningssäsong för bland annat mås- och kråkfåglar och då är deras bon fredade enligt jaktlagen. Om du upplever problem med andra vilda djur på din tomt så som ormar, rådjur eller grävlingar behöver du som fastighetsägare själv hantera det.

 1. Vilda djur

Växtlighet och fri sikt

Det är viktigt att alla kan komma fram runt din fastighet på ett säkert och bekvämt sätt. Du behöver se till att växtlighet inte blir till besvär för dina grannar. Om du har en häck, mur eller ett staket mot en gata ska du se till att sikten är fri. Om du har en utfart mot gatan eller en hörntomt har du ett särskilt ansvar att röja så att det blir god sikt.

 1. Regler för fri sikt i trafiken

Ta ner träd på tomten

Du kan själv ta ned träd på din egen tomt eller ta hjälp av en entreprenör. Om trädet står på kommunens mark kan du ansöka om nedtagning av träd genom ett formulär som du hittar här

 1. Nedtagning av träd

Invasiva växter

I Ale kommun finns flera olika invasiva växter. Det är främmande växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Du som fastighetsägare har ett ansvar att bekämpa dem på din mark och förhindra att de sprids.

 1. Invasiva arter

Tvätta inte bilen på gatan

Ale kommun ligger intill Göta älv som förser 700 000 människor med dricksvatten. Därför ska du inte tvätta bilen på gatan, gården eller p-platsen eftersom oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar i mark och vattnet. Tvätta i stället bilen i en biltvätt som tar hand om och renar det smutsiga tvättvattnet.

 1. Tvätta inte bilen på gatan

Stopp i avlopp eller vattenläcka

Som fastighetsägare ansvarar du för de ledningar som ligger på din tomt. Kommunen ansvar för de ledningar som ligger på gatan utanför förbindelsepunkten till din fastighets ledningar.

 1. Ansvar och allmänna regler

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återanvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

 1. Avfall, återbruk och återvinning

Ska du flytta?

Om du ska flytta från ditt hus behöver du anmäla det så att ditt avtal för avfall, vatten och avlopp förs över till den nya fastighetsägaren.

 1. Kommunalt vatten och avlopp
 1. Avfall och återvinning

Gångyta i anslutning till din fastighet

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale kommun och Trafikverket. Snö och is som faller från ditt tak ner på en gångyta i anslutning till din fastighet måste du ta bort. Du behöver även skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.

 1. Snöröjning och sandning Länk till annan webbplats.
 2. Vem ansvarar för vägen?

På våren ska du sopa undan sand och grus från gångytor i anslutning till din fastighet. På hösten ska du även sopa upp löven för att undvika halkolyckor.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den