Ale kommuns logga
  1. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona.
  1. Tisdagen den 22 juni kl. 08.00-12.00 uppdaterar vi vår e-tjänstportal. Vissa e-tjänster kommer därför inte att vara tillgängliga under dessa timmar.
Lyssna på sidan Lyssna

Förskolor och barnomsorg

Information om förskolor och barnomsorg från Ale kommun på teckenspråk.

Det här tecknar hon i filmen:

Ale kommun har en väl utbyggd barnomsorg för barn i åldern 1-12 år med förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Sexåringar erbjuds plats i förskoleklass.

I Ale har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i vår förskola och vår barnomsorg. Förskolorna i Ale ska erbjuda barnen en rolig, lärorik och utmanande miljö. I Ale finns 27 förskolor. Av dessa är fem förskolor i enskild regi.

Förskolan är en egen skolform. Det finns en läroplan som styr det pedagogiska innehållet och förskollärare som har huvudansvar för verksamheten. Vissa blanketter, formulär och e-tjänster som rör barnomsorg, förskolor, grundskolor, fritidshem finner du under Självservice.

Här finns också läroplaner för förskola, grundskola och särskola

I vår Jämförtjänst kan du jämföra alla förskolor i Ale. Här kan du också ta del av elevstatistik.

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola där dagbarnvårdare bedriver verksamhet i det egna hemmet. Familjedaghemmen arbetar efter Skolverkets allmänna råd.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den