Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighet på ale.se

Vi ska enligt lag beskriva de brister i tillgänglighet som finns på Ale kommuns webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Du hittar också information om hur du kan rapportera brister till oss.

En tillgänglig webbplats fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariation. Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Brister i tillgängligheten på ale.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Många tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar.
  • Det finns flera e-tjänster och system som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.
  • Samtliga protokoll och handlingar saknar tillgänglighetsanpassning på grund av att vårt system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Vi planerar att uppdatera vårt system och att vi kan publicera tillgängliga protokoll och handlingar årsskiftet 2021/2022.

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer.

Oskäligt betungande anpassning

Ale kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning på grund oskäligt betungande arbete.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta vårt kontaktcenter på:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detlänk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av ale.se med hjälp av analysverktyget SiteImprove.

Senaste bedömningen gjordes den 9 januari 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 januari 2020.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-11