Länk till startsidan

Anhörig till äldre

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en anhörig i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din anhöriga som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare.

Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar per månad. Insatsen är kostnadsfri för dig och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats Dagverksamhet för personer med minnesproblematik.

Växelboende

Om du bor tillsammans med en anhörig som är har ett stort omvårdnadsbehov så kan växelboende fungera som en avlastning för dig. Personen du tar hand om vistas då regelbundet på ett korttidsboende en eller flera dagar i månaden.

Dagverksamhet för personer med minnesproblematik

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med minnesproblematik. Det är en verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten Eken erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta kontaktcenter om du vill veta hur du ska gå till väga för att ansöka om hjälp på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen