Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Information om skydd

Skyddat boende

Du som utsatts för våld av din partner kan söka skyddat boende.

Kontakt

Krismottagningen för kvinnor

Individ- och familjeomsorgen

  • Telefon: 0303-33 00 00

Kvinnojouren Vändpunkten

  • Telefon: 0303-24 92 50

Krismottagningen för män

  • Telefon: 0303-23 90 70

Polisanmälan och besöksförbud

När du polisanmäler ska du komma ihåg att du har rätt till kostnadsfritt målsägandebiträde. Det är viktigt att du ansöker om målsägandebiträde vid första anmälningstillfället. Målsägandebiträdet ska följa dig under hela processen och se till dina rättigheter.

I samband med första anmälningstillfället är det viktigt att även anmäla eventuella tidigare våldstillfällen. Man kan anmäla skriftligt.

Utsatt för våld

Om du utsätts för våld kan du ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Ett besöksförbud innebär förbud att besöka, ta kontakt med eller följa efter den som ska skyddas av beslutet. Det betyder att den det avser inte personligen får söka upp dig, ringa, skicka brev, faxa, e-posta, skicka sms eller liknande. Personen får inte heller söka kontakt med dig genom någon annan person. Det betyder att personen till exempel inte får be en god vän ringa åt sig.

Överträdelse av besöksförbud är ett brott som enligt 24 § lagen om besöksförbud kan leda till straff i form av böter eller fängelse i högst ett år. Den som misstänks för brott om besöksförbud kan gripas, anhållas och häktas. Det är därför viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Det är viktigt att du inte tar kontakt med förövaren, eftersom besöksförbudet då kan hävas.

  • För mer information, ring polisen, telefon: 114 14

Familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-, boende- eller umgängesutredning har du rätt att kräva enskilda samtal med familjerättssekreterare. Att gå på samarbetssamtal är frivilligt och du behöver inte delta i dessa tillsammans med barnens andra förälder om denne har utsatt eller utsätter dig för våld.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen. Andra sorters larm finns att köpa i handeln.

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering/spärrmarkering begär du hos det skatteverk där du är folkbokförd. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress samt anledningen till att du vill att personuppgifterna sekretessmarkeras. De skäl du åberopar bör du styrka genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polisen.

Kvarskrivning

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret. I stället anges som postadress adressen till skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om kvarskrivning ska vara skriftlig. De skäl som åberopas bör du styrka genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polisen.

Kontakt

Namnbyte

En ansökan om namnbyte handläggs av Skatteverket. Här hittar du en översikt över vilka ärenden som hör till vilken instans.

http://www.prv.se/sv/vara-tjanster/personnamn/byta-personnamn/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om namnbytelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Skatteverket

  • Telefon 0771-567 567

Ändra barnets efternamn 

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrättenlänk till annan webbplats vilket efternamn barnet ska ha.

Telefon- och elabonnemang

Hos alla telefonleverantörer är det möjligt att begära hemligt nummer. Detta gäller både mobil- och hemtelefon. Detsamma gäller när du flyttar och skaffar ett nytt elabonnemang - begär att få uppgifterna skyddade, så att din nya adress inte kan avslöjas den vägen.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Södra Klöverstigen 1, Nödinge
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-12 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.