Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Att lämna en destruktiv miljö

När du är redo att lämna en destruktiv miljö finns det några saker som är viktiga att tänka på.

Var försiktig

Den mest riskfyllda situationen för någon som utsätts för våld är när denne försöker lämna eller har lämnat sin partner. Om du väljer att lämna din partner så var inte ensam utan ha någon med dig. Bedömer du situationen som alltför riskfylld bör du göra upp en flyktplan. Detta kan du få hjälp med hos Individ- och familjeomsorgen.

Förbered en säkerhetsplan

  • Kontakta någon rådgivare, till exempel inivid- och familjeomsorgen eller sjukvården. Du kan också få hjälp med akut försörjning.
    Planera vad du ska göra och vart du ska ta vägen vid fara.
  • Berätta för barnen (om de är tillräckligt gamla för att förstå) om planeringen och vad de ska göra. Barnen är medvetna om att du misshandlas.
  • Göm extra nycklar på en säker plats och extra pengar för oväntade utgifter i samband med att du lämnar hemmet.
  • Ha en lista med viktiga telefonnummer gömd tillsammans med pengarna.
  • Ha ett överenskommet kodord med personer du litar på och som du kan använda vid telefonsamtal då du är i fara.

När du lämnar hemmet

I en akut situation är det absolut viktigaste att se till att du och barnen är i säkerhet. Lämna inte kvar barnen om du inte måste fly väldigt snabbt.

Vart ska du ta vägen?

Ta dig till en vän, släkting, granne eller, om du är kvinna, till kvinnojouren. Kvinnojourens boende är en säker plats, där du kan få stanna en tid, och där du får möjlighet att träffa andra kvinnor som varit i samma situation som du själv.

Om det är möjligt — meddela personer i förväg och tala om att du kommer. De kan då hålla utkik efter dig.

Skydd för dig som lämnat

Det finns ett antal olika sätt att skydda dig som valt att lämna en destruktiv miljö:

Om ni har gemensamma barn kan du även få hjälp med:

Besöksförbud

Om du utsätts för våld kan du ansöka om besöksförbud hos polis och åklagare. Ett besöksförbud innebär förbud att besöka, ta kontakt med eller följa efter den som ska skyddas av beslutet. Det betyder att den det avser inte personligen får söka upp dig, ringa, skicka brev, faxa, e-posta, skicka sms eller liknande. Personen får inte heller söka kontakt med dig genom någon annan person. Det betyder att personen till exempel inte får be en god vän ringa åt sig.

Överträdelse av besöksförbud är ett brott som enligt 24 § lagen om besöksförbud kan leda till straff i form av böter eller fängelse i högst ett år. Den som misstänks för brott om besöksförbud kan gripas, anhållas och häktas. Det är därför viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Det är viktigt att du inte tar kontakt med förövaren, eftersom besöksförbudet då kan hävas.

För mer information, ring polisen, telefon: 114 14

Enskilda samtal med familjerätten

Om tingsrätten beslutar om vårdnads-, boende- eller umgängesutredning har du rätt att kräva enskilda samtal med familjerättssekreterare. Att gå på samarbetssamtal är frivilligt och du behöver inte delta i dessa tillsammans med barnens andra förälder om denne har utsatt eller utsätter dig för våld.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen. Andra sorters larm finns att köpa i handeln.

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering hos Skatteverket

Sekretessmarkering/spärrmarkering begär du hos det skatteverk där du är folkbokförd. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla personnummer, namn och adress samt anledningen till att du vill att personuppgifterna sekretessmarkeras. De skäl du åberopar bör du styrka genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polisen.

Dölj din bostadsort med hjälp av kvarskrivning

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret. I stället anges som postadress adressen till skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om kvarskrivning ska vara skriftlig. De skäl som åberopas bör du styrka genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polisen.

Kontakt Skatteverket

Namnbyte

En ansökan om namnbyte handläggs av Skatteverket. Här hittar du en översikt över vilka ärenden som hör till vilken instans.

Läs mer om namnbyte på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt Skatteverket

  • telefon 0771-567 567

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrättenlänk till annan webbplats vilket efternamn barnet ska ha.

Hemligt telefon- och elabonnemang

Hos alla telefonleverantörer är det möjligt att begära hemligt nummer. Detta gäller både mobil- och hemtelefon. Detsamma gäller när du flyttar och skaffar ett nytt elabonnemang - begär att få uppgifterna skyddade, så att din nya adress inte kan avslöjas den vägen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorg


Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
(Kontaktcenter hjälper dig nå en kurator)

Efter kontorstid
(mån, ons, tor, fre kl 8-16.30, tis kl 8-18)
Ring Socialjouren i Göteborg
Telefon: 031-365 87 00

Läs mer om Individ- och familjeomsorgen

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Södra Klöverstigen 1, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den