Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stöd och hjälp för bättre levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på både kort och lång sikt.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Föreläsning 1:
Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen

Innehåll föreläsning 1:
Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem, samt efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och sjukhusen i väster.

Föreläsning 2:
Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror

Livesänd webbföreläsning 14 december klockan 18.00 Länk till annan webbplats.

Innehåll föreläsning 2:
Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning kommer Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, att diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa.

Stöd och hjälp för att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många olika tillvägagångssätt för att uppnå bättre hälsa. Här har vi samlat ett antal tjänster och stödfunktioner som kan vara till hjälp för dig.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

  1. Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Livsstilstest

Här kan du helt anonymt testa dina levnadsvanor och få en analys med personlig återkoppling. När du har gjort testet får du personligt anpassade råd baserade på dina svar, med konkreta tips och verktyg som stöd för förändring. Här kan välja mellan att göra ett övergripande test för att få en översikt över dina levnadsvanor eller fördjupa dig inom en specifik levnadsvana som exempelvis stress, mental hälsa eller sömn.

  1. Livsstilstest - Testa dina levnadsvanor (alexit.se) Länk till annan webbplats.

Låna sport- och fritidsutrustning gratis

På Fritidsbanken Ale kan alla låna utrustning för en aktiv fritid. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, där du kan låna till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, fiskespön, golfklubbor och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar och allt är gratis att låna. Du hittar lokalen på Göteborgsvägen 74 i centrala Älvängen.

  1. Fritidsbanken i Ale

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.

  1. Alkohollinjen Länk till annan webbplats.

Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Kräver remiss från läkare eller egenremiss. Individuella besök kostar 100 kronor och gruppbesök 50 kronor.

  1. Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska Länk till annan webbplats.

Sluta-röka-linjen

Stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.

  1. Sluta-röka-linjen Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den