Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Svenska för invandrare - SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning för dig som inte har svenska som modersmål.

Det finns kurser på flera olika nivåer och vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och genom testning.

  • Studieväg 1, Kurs A–D för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
  • Studieväg 2, Kurs B–D för dig med grundskoleutbildning
  • Studieväg 3, Kurs C–D för dig med lång utbildning, snabb studietakt och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna i en informationsfolder från Skolverket Pdf, 2 MB.. Vilken kurs du ska börja avgörs tillsammans med din lärare. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Vem får läsa?

Du som saknar grundkunskaper i svenska får läsa SFI inom vuxenutbildningen från och med det år du fyller 16. Du ska vara folkbokförd i Ale och ha ett fullständigt personnummer.

Sfi för flyktingar från Ukraina
Från och med augusti 2023 kan du som är flykting från Ukraina och är folkbokförd i Ale kommun lämna en intresseanmälan om att studera inom Svenska för invandrare - Sfi.
Vid studier inom sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva. Du tränar på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Intresseanmälan till sfi för ukrainska medborgare
För att få göra en intresseanmälan ska du ha ett ukrainskt medborgarskap och sökt eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Du behöver även ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket.
Kontakta Gunilla Johansson på expeditionen för att göra din intresseanmälan. Se kontaktuppgifter nedan.

EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt samt vara bosatt i Ale. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Får man betyg?

Du får betyg efter kurs A, B, C och D.

Ansökan

  1. SFI-anmälan (svenska) Pdf, 1 MB.
    (Ukrainska medborgare - kontakta expeditionen på Komvux Ale)

Skicka till:
Ale kommun
Komvux
449 80 Alafors

Eller lämna till Komvux expedition:
Ledetvägen 4, Alafors

Vill du ha hjälp?

Hos en studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att diskutera dina fortsatta studier och planera för ditt fortsatta yrkesliv. Du kan också få hjälp med att söka andra kurser inom komvux samtidigt som du läser sfi.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den