Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nyanlända och integration

I Ale kommun lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet.

Integration handlar om att vi alla kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

Det är inte alltid människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller fritiden. Därför arbetar vi i kommunen med integration på olika sätt så som olika arbetsmarknadsinsatser, mötesplatser och svenska för invandrare (SFI).

Det övergripande ansvaret för invandring och integrationsfrågor har Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Sidan kontrollerades av:

den