Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Patientsäkerhetsrapport och berättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Två gånger per år gör Ale kommun en redovisning av arbetet med att säkra vård- och omsorgsverksamhetens kvalitet, åtgärder samt resultat av eventuella åtgärder utöver den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Dessa finner du på denna sidan.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsrapport utöver den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen

Ale kommun har valt att ta fram en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsrapport utöver den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Tillsammans med patientsäkerhetsberättelsen redovisas också arbetet med kvalitet i en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. Det innebär att kommunen två gånger per år gör en redovisning av arbetet med att säkra verksamhetens kvalitet, åtgärder samt resultat av eventuella åtgärder utöver den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen presenteras i februari och kvalitets- och patientsäkerhetsrapporten presenteras under hösten.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den