Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Jämför kvalitet

Årligen genomförs flera kvalitetsundersökningar som jämför kvalitetet på nationell nivå av Socialstyrelsen. Resultatet används som ett verktyg i utvecklingsarbetet i kommunen. Du kan även jämföra hemtjänst och boenden via en tjänst på Ales webbplats.

Jämför kvalitet

På vår webbplats finns en jämförelsetjänst där du kan jämföra service i Ale kommun. Där finns bland annat möjlighet att jämföra hemtjänstutförare och kommunens särskilda boenden. Du hittar jämförelsetjänsten här.

Äldreguiden

Äldreguiden är Socialstyrelsens jämförelseverktyg för äldreomsorgen i landets kommuner. Den riktar sig framför allt till äldre och deras anhöriga och här kan de få information om äldreomsorgen i landet. Äldreguiden baseras på resultat från två olika undersökningar som gjorts under året:

- Brukarundersökningen; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
- Kommun- och enhetsundersökningen

Äldreguiden är stängd tills vidare, Socialstyrelsen arbetar på att hitta ett annat sätt att jämföra äldreomsorg.

Brukarundersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Resultaten från undersökningen publiceras genom Socialstyrelsen. En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilda boende (äldreboenden).

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning är resultat som främst baseras på den enkät som varje år skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten gör det möjligt att jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Öppna jämförelser - Stöd till personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser inom individ- och familjeomsorgen

Det genomförs öppna jämförelser när det gäller hemlöshet, missbruk- och beroendevård samt den sociala barn- och ungdomsvården.

Resultat och mer information om dessa hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den