Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Patientförsäkring

Ale kommun har en patientförsäkring som ger rätt till ersättning vid vårdskador som skett inom kommunens verksamheter.

Hand med trygghetslarm.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Försäkringen kan ge dig ersättning vid:

  • Fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling
  • Oriktiga diagnoser
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
  • Smittämnen som överförts i samband med vården
  • Olycksfall som inträffar i samband med vården
  • Oriktig hantering av läkemedel

Vill du anmäla en vårdskada för dig eller en närstående kan du kontakta Ale kommun för mer information på telefon: 0303-70 30 00 eller e-post: kommun@ale.se. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt och smidigt som möjligt behöver du uppge vilken typ av vårdskada det gäller, samt inom vilken verksamhet den skett.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den