Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillfälligt godmanskap vid motstridiga intressen

Överförmyndaren kan utse en särskild tillfällig god man i vissa situationer där den ordinarie ställföreträdaren (förmyndaren, god man eller förvaltare) på grund av jäv (motstridiga intressen) inte kan företräda huvudmannen.

Exempel när särskild god man krävs

En förmyndare får inte företräda sitt omyndiga barn om både förmyndaren och barnet är delägare i samma dödsbo. En god man måste då företräda barnet i de frågor som uppstår i dödsboet. En särskild god man måste också utses om den ordinarie ställföreträdaren önskar ingå någon form av avtal med huvudmannen. Den ordinarie ställföreträdaren får i en sådan situation inte företräda både sig själv och huvudmannen.

Jävsbestämmelsen tar inte bara hänsyn till ställföreträdaren utan också på ställföreträdarens make eller sambo. Skulle en huvudman till exempel vilja ingå ett avtal med den gode mannens make, krävs en särskild god man som företräder huvudmannen i frågan.

Detta gäller till exempel när:

  • en god man vill hyra ut sin lägenhet till sin huvudman
  • en god mans fru vill köpa huvudmannens bil
  • en god man är i en rättstvist med sin huvudman

Reglerna för när överförmyndaren ska förordna en god man på grund av motstridiga intressen finns i 11 kapitlet 2 § föräldrabalken (FB).

 

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den