Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Synpunktshantering

Om du har synpunkter eller klagomål på en enskild god man, förvaltare eller förmyndare bör du framföra dessa till överförmyndarnämnden då nämnden är ansvarig för att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för personer i Ale kommun. Vi utreder alla klagomål som inkommer till oss.

För att kunna handlägga ett ärende som ett klagomål krävs i regel att klagomålet inkommer skriftligen till överförmyndarnämnden. I klagomålet bör du uppge den gode mannens namn, huvudmannens namn samt framföra de synpunkter eller det klagomål som du har. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss innan du skickar in klagomålet.

En kopia av skrivelsen skickas till berörd god man/förvaltare för att ge denne tillfälle att yttra sig. Så snart yttrandet från ställföreträdaren inkommer har förvaltningen att ta ställning till om någon åtgärd behöver vidtas.

Om du har synpunkter eller klagomål av något slag på överförmyndarnämnden bör du också självklart framföra dessa till förvaltningen. Vi önskar i första hand att du framför dina synpunkter skriftligen till oss. Antingen genom vanligt post till Överförmyndarenheten, Ale kommun, 449 80 Alafors, eller per e-post till overformyndare@ale.se

Du kan också vända dig till Länsstyrelsen eller JO om du har klagomål på överförmyndarnämndens verksamhet.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 37 06

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 32 68

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.