Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Överförmyndarnämnden i Ale kommun

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Ale kommun har man valt att ha en nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.​

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppgift är att se till att de personer som inte själva kan bevaka sina intressen och förvalta sin egendom skyddas. Det gäller omyndiga barn och vuxna personer som på grund av sjukdom eller liknande förhållanden inte själva klarar av det.

Överförmyndarnämnden granskar att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden ska särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna som inte används för detta är tryggt placerade.

Granskningen sker framförallt genom att överförmyndarnämnden årligen begär in och granskar redovisningar från gode män och förvaltare och från vissa förmyndare. Med förmyndare menas både föräldrar och förordnade förmyndare. Föräldrabalkens regler styr den största delen av verksamheten.

Överförmyndarnämnden medverkar när en god man eller förmyndare ska förordnas av tingsrätten. I en del ärenden har överförmyndarnämnden rätt att förordna godmanskap och att avsluta dessa när gode mannens uppdrag är slutfört.

Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndarnämnden och Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den