Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare är en enskild person, en ställföreträdare, som inte är knuten till något företag eller myndighet. En ställföreträdare kan ses som ett biträde för en hjälpbehövande – en representant och samordnare av tjänster, men inte en praktisk utförare av tjänster.

En ställföreträdare är inte anställd av kommunen eller av överförmyndarnämnden utan arbetar frivilligt på sin egen tid. För detta arbete har en ställföreträdare rätt till ett arvode varje år. Den hjälpbehövande (huvudmannen) får själv betala arvodet om han eller hon har inkomster eller tillgångar som tillåter det.

Personer som inte fyllt 18 år är, enligt svensk lag, omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är normalt sett föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

Överförmyndarnämnden är den myndighet i Ale som har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarhandläggarna vid överförmyndarenheten arbetar på nämndens uppdrag, handlägger de dagliga tillsynsärendena och ansvarar för det löpande arbetet. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarenheten utreder också behov av god man och beslutar i vissa fall om att anordna godmanskap.

Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser Länk till annan webbplats..

Vi behöver fler gode män och förvaltare!

Behovet av gode män och förvaltare växer. Vill du hjälpa en annan människa i sin vardag med exempelvis myndighetskontakter och betalning av räkningar? Vi erbjuder en webbaserad utbildning och handbok som ger dig trygghet i uppdraget. Hör av dig om du önskar mer information eller skicka in en intresseanmälan Pdf, 144 kB.. Vi ser fram emot att höra av dig!

Mer information om god man och förvaltare samt bra information för dig som redan är god man eller förvaltare hittar du via menyn.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Sidan kontrollerades av:

den