Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Personlig assistent

Personlig assistans innebär stöd och service till personer som har varaktig och omfattande funktionsnedsättning med exempelvis personlig hygien, att äta, förflytta sig, kommunicera, sköta hemmet och utöva fritidsaktiviteter. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos socialsekreterare på Biståndsenheten.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och har beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Att välja assistansanordnare

Du som beviljats insatsen personlig assistans har möjlighet att välja kommunen eller en privat utförare eller själv vara arbetsgivare för dina assistenter med stöd av Försäkringskassans ersättning.

Inflytande över utformningen

Insatsen personlig assistans ska ges av ett begränsat antal personer — så kallade personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter.
  
Ett avtal upprättas mellan dig och din assistansanordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnaren ansvarar då för det praktiska kring rekrytering, anställning, löneutbetalning och administration. 

Kommunen som assistansanordnare

Kommunen har cirka 60 personliga assistenter som arbetar i olika grupper under en enhetschef. 

En träff ordnas där du får information om vad det innebär att Ale kommun tillhandahåller personlig assistans. Vi går igenom ditt stödbehov enligt beslutet, schema, om det finns anhöriga som ska anställas med mera.

Vi skriver sedan avtalet tillsammans utifrån en befintlig mall som SKR (Sveriges kommuner och Regioner) tagit fram. Kommunen ansvarar sedan för rekrytering, anställning, schemaläggning, vikarieanskaffning, arbetsledning, löneutbetalning och administration. 

Omkostnadsersättning

För varje beviljad assistanstimme avsätts 1 procent av Försäkringskassans schablonbelopp till assistentomkostnader. Du bestämmer själv hur pengarna ska användas i samråd med enhetschefen.

Det finns regler för vad pengarna kan användas till och uppvisande av kvitto krävs alltid. Enhetschefen kan berätta mer om vad som gäller för dig.

Kontakt

Biståndsenheten

 

Du når biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den