Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att få korttidstillsyn, korttids- och lägervistelser.

Insatsen kan erbjudas både som rekreation och miljöombyte, eller som avlastning för anhöriga. I verksamheterna för korttidsvistelse och läger finns en personalgrupp som är tillgänglig dygnet runt. Aktiviteterna som görs är utifrån barnets intresse och önskemål. Barnets bästa är i fokus och stödet skall vara individuellt anpassat.

Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning. 

Korttidsverksamhet i Ale

Korttidsverksamheten finns på korttidshem i Nödinge och i Älvängen.

Korttidstillsyn är för skolungdomar över 12 år som ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Avgift för måltider under vistelsen

Vid lägervistelse, familjehem/stödfamilj samt korttidsvistelse utgår en måltidsavgift för vistelsen från och med ankomstdagen.

Ansökan

Korttidsverksamhet är en insats enligt LSS. Du ansöker om korttidstillsyn, korttidsvistelse och lägervistelse hos socialsekreterare på Biståndsenheten.

Kontakt

Korttidshemmet
Telefon: 0303-964 75

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den