Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hjälpmedel

Du som har kommunal hemsjukvård, bor på kommunens biståndsbedömda boenden eller är på daglig verksamhet och har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre.

Utprovning av hjälpmedel

En arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast från Ale Rehab bedömer ditt behov och provar ut dina hjälpmedel. Ett hjälpmedel är individuellt utprovat efter dina behov och du får inte låna ut det eller överlåta det till någon annan person.

Reparation av hjälpmedel

Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel kan du kontakta Ale Rehab eller Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

  1. Hur du felanmäler ditt hjälpmedel hos Hjälpmedelscentralen

Återlämnande av hjälpmedel

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel ska du återlämna det väl rengjort till Ale Rehab eller till Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

För dig som omfattas av primärvårdens ansvar

Har du behov av hjälpmedel tar du kontakt med en rehabmottagning inom primärvården. I Ale kommun finns det tre rehabmottagningar som har avtal med Västra Götalandsregionen.

  1. Ale Rehabklinik
  2. Bohus Fysioterapi/Rehab
  3. Älvängen Fysioterapi/Rehab

Kontakt

Telefon
0303 - 70 35 95
Telefontid vardagar 08.00-09.00
Övrig tid kan du lämna röstmeddelande.

E-post
alerehab@ale.se
Vänligen skriv inga personuppgifter.
Lämna namn och telefonnummer så ringer Ale Rehab upp.

Besöksadress
Garverivägen 3
446 37 Älvängen

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-24