Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frivilligt arbete och organisationer

Olika ideella organisationer är ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten. Ale kommun ska aktivt verka för att stärka frivilliga krafter och för att stödja sociala nätverk.

Aktiva pensionärer och deras föreningar är naturliga samarbetspartners för att utveckla omsorgen om de äldre. I Ale finns många fina exempel på frivilliga krafter som ställer upp och visar vardagssolidaritet och omtanke om andra människor.

Här listas de frivilligorganisationer som finns i Ale:

Ale Kontakt- och Stödverksamhet

Ale Kontakt- och Stödverksamhet är en paraplyorganisation för olika intresseorganisationer med frivilliga medarbetare, mestadels pensionärer, som bland annat regelbundet besöker ofrivilligt ensamma människor i hela kommunen. Det kan handla om en promenad, en stunds läsning eller det vanligaste, en pratstund. Allt efter mottagarens önskemål.

Besöksverksamheten ledsagar också till sjukhus eller läkare och kan även lösa av en anhörigvårdare i hemmet, så att denne kan gå ett ärende eller kanske bara koppla av en stund.

Kontaktuppgifter

Kontakt förmedlas via:
Ale kommuns kontaktcenter
Telefon 0303-70 30 00

Ale demensförening

Ale demensförening verkar för att människor med demenssjukdomar ska ha rätt till ett värdigt liv. Föreningen erbjuder också råd och stöd till anhöriga.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Ale Demensförening
Wetterströms hage 33
446 41 Skepplanda

E-post:info@aledemens.se

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

SPF Seniorerna

DHR Ale

(Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)

Telefon: 0520-66 81 40
E-post: ale@dhr.se
Webbplats www.dhr.se/alelänk till annan webbplats

FUB Ale

Föreningen för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna.
Webbplats www.ale.fub.selänk till annan webbplats

Reumatikerföreningen Ale

Webbplats https://ale.reumatikerforbundet.orglänk till annan webbplats

FUB ALE | FUB

Föreningen för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna.                  

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-12-14