Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag för att skapa ett så självständigt liv som möjligt i ditt boende. Vissa funktionsnedsättningar kräver inte bostadsanpassning, utan det räcker med bättre hjälpmedel. Kontakta därför först en arbetsterapeut i kommunen.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassning kan ges till dig som har en funktionsnedsättning. Du ska äga eller bo i en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt. Din funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk och den ska vara bestående. Bidraget betalas helt med skattemedel.

Vad kan du få bidrag för?

  • Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad.
  • Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för dig. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig behöver intyga behovet av anpassning.
  • Du kan inte få bidrag för lös egendom, normalt underhåll eller byggnadstekniska brister.
  • Bidrag ges till en skälig kostnad för att utföra anpassningen.

Flytta eller bygga ett nytt hus

Kontakta kommunens handläggare innan du skriver på avtalet för en ny bostad för att veta om du kan räkna med bidrag eller inte. Det kan hända att du inte kan få bostadsanpassningsbidrag för ändringar i din nya bostad. Förhandsbesked inte lämnas.

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning utan stöd av bidrag. Detta enligt reglerna i plan- och bygglagen. Bidraget är begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som funktionsnedsättningen kräver.

Ansökan

Ansökan lämnas skriftlig på särskild blankett som sänds till kommunen. Till ansökan skall bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker ditt funktionshinder samt att åtgärderna är nödvändiga. Kommunen behöver även en offert på kostnaden för sökta åtgärder. Vi större förändringar kan även ritning behövas. Äger du inte din bostad behöver du få medgivande av din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Regelverket

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). Det finns också vägledande domar som har förtydligar reglerna.

Kontakta arbetsterapeut

Ale Rehab telefon 0303-33 05 95
Älvängens Fysioterapi Rehab telefon 0303-74 99 41
Bohus Fysiorterapi telefon 031-98 19 18
Ale Rehabklinik  0303-37 78 20

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-11 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.