Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Verka i Ale

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som andra. De ska få lön och kunna leva på sitt arbete. De ska kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (artikel 27, arbete och sysselsättning).

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

k) Ale kommun ska vara en förebild i att anställa personer med funktionsnedsättningar.
l) Kommunen ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättningar ges förutsättningar till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
m) Kommunen ska fortsätta att utveckla sitt samarbete med näringslivet i kommunen för att finna och skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.

Effektmål för planperioden:
  • Varje sektor ska identifiera jobb som kan utföras av människor med funktionsnedsättning, med eller utan arbetshandledare. Information om arbetssättet med att anställa arbetshandledare som kan ta med sig personer med olika funktionsnedsättningar ska ges alla arbetsledare i kommunen till exempel på en chefsfrukost.
  • För att öka integrering och mångfald på kommunens arbetsplatser ska varje sektor prova lediga tjänster utifrån om en person med funktionsnedsättning kan ta arbetet, om inte, kan en arbetshandledare anställas som kan ta med en person med en funktionsnedsättning på arbetet. Alternativt kan arbetsuppgiften utföras av en grupp personer med funktionsnedsättningar som tillsammans med en arbetshandledare ansvarar för att jobbet blir gjort.
  • Ett antal sommarjobb ska reserveras till ungdomar med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04