Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skapa i Ale

Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till service hemma och stöd för att kunna vara med i samhället. (artikel 19, rätt att leva självständigt och att delta i samhället)

Service och platser som är till för alla ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. (artikel 19)

Det ska finnas service, till exempel ledsagare och olika slags tolkar, i hus som är till för alla. Alla som ger service ska få utbildning om tillgänglighet. (artikel 9, tillgänglighet)

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att ta del av kultur. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. Platser där kultur finns, till exempel teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistbyråer ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna vara med i kultur, till exempel spela teater eller arbeta med konst. (artikel 30, deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott)

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med på idrott som är till för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas idrottsplatser, platser för turister och för semester för personer med funktionsnedsättning. De ska få service av dem som har ansvar för och arbetar med turism, fritid och idrott. (artikel 30)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

s) Ale kommun ska se till att personer med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor. Ale kommuns offentliga lokaler och turistmål ska finnas dokumenterade i västsvenska turistrådets databas och Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
t) Alla lekplatser i Ale kommun ska vara tillgängliga och användbara för både föräldrar och barn med funktionsnedsättning.
u) De fritidsaktiviteter som kommunen anordnar ska i möjligaste mån vara tillgängliga för alla i Ale.

Effektmål för planperioden:
  • Ale kommun ska ha minst en tillgänglig lekplats i varje ort. Där ska det finnas anpassade lekredskap som alla kan använda.
  • Varje sektor ser till att de arrangemang man ansvarar för, läggs in i Västsvenska turistrådets databas som är kopplad till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04