Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Leva i Ale

Personer med funktionsnedsättning ska ges säkerhet och skydd när det är krig, naturkatastrof eller liknande. (artikel 11, risksituationer och humanitära nödlägen)

Alla lagar ska gälla personer med funktionsnedsättning på samma sätt som andra. De ska ha samma möjlighet att kunna kontrollera sin ekonomi. Ingen ska kunna ta något från en person med funktionsnedsättning. (artikel 12, likhet inför lagen)

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få hjälp av en domstol som andra. (artikel 13, tillgång till rättssystemet)

Personer med funktionsnedsättning har rätt till frihet och personlig säkerhet som andra. (artikel 14, frihet och personlig säkerhet)

Ingen får plågas eller bli behandlad eller straffad på ett grymt sätt. (artikel 15, rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning)

Ingen ska använda våld mot eller tvinga en person med funktionsnedsättning till något. Personer med funktionsnedsättning och deras familjer och personal ska få stöd, information och utbildning om hur man gör för att slippa våld och bli tvingad till att göra något. (artikel 16, rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp)

Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett privatliv. Ingen får göra något som personen eller familjen inte vill. (artikel 22, respekt för privatlivet)

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras när det gäller äktenskap, familj, att vara förälder och vara tillsammans med någon, på samma sätt som andra. (artikel 23, respekt för hem och familj)

Kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt att vara så friska som möjligt utan att diskrimineras och ska få samma hälso- och sjukvård och träning som andra. Personal i sjukvården ska gelika bra vård till personer med funktionsnedsättning som till andra. (artikel 25, hälsa)

Personer med funktionsnedsättning ska få träning (habilitering och rehabilitering) så att de kan klara sig själva så mycket som möjligt. De ska själva bestämma om de vill ha det. Träningen ska finnas så nära de bor som möjligt. Det ska finnas hjälpmedel och teknik som passar personer med funktionsnedsättning i deras habilitering och rehabilitering. (artikel 26, habilitering och rehabilitering)

Personer med funktionsnedsättning och deras familjer har rätt till ett bra liv. Det betyder tillräckligt med mat, kläder och en bra bostad. Det ska finnas planer för bostäder till personer med funktionsnedsättning. (artikel 28, tillfredställande levnadsstandard och social trygghet)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

p) Ale kommun ska medverka till att personer med funktionsnedsättning har goda bostäder och livsvillkor.
q) Ale kommun ska på ett tydligt och bra sätt ge information om vilket stöd och vilken service människor med funktionsnedsättning har rätt till enligt olika lagar för att kunna leva som andra i samhället.
r) Kommunen ska hos sina medarbetare öka kunskapen om våld i nära relationer och den dubbla utsattheten som det kan innebära för personer med funktionsnedsättning.

Effektmål för planperioden:

  • Nämnderna ska aktivt informera invånarna om deras rättigheter till stöd och service.
  • Alla medarbetare i Ale kommun som arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar ska utbildas om våld i nära relationer och den speciella utsatthet det kan innebära för dem.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04