Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Lära i Ale

Personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, så att de inte diskrimineras (artikel 24, utbildning). Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra och att de kan lära sig sådant som gör att de kan vara med i samhället (artikel 24).

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

n) Ale kommun ska se till att skolans fysiska utformning, undervisning och verksamhetsmässiga innehåll ska vara tillgänglig för alla och utgår från elevers olika förutsättningar.
o) Biblioteken ska tillhandahålla anpassade medier.

Effektmål för planperioden:
  • Alla lokaler där skol-, förskole- och fritidsverksamhet bedrivs ska vara tillgängliga i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
  • Biblioteken ska ha anpassade medier för studier och stimulans som till exempel ljudböcker, böcker med stor stil, lättlästa böcker, punktskriftsböcker och taktila böcker.
  • Talsyntes ska vara installerat på skolornas och bibliotekens datorer.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04