Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hållbart i Ale

Den sociala dimensionen i en hållbar utveckling har sin grund i människors lika värde. Det är viktigt att fler får kunskap om personer med funktionsnedsättning och visar respekt för dem. Stereotypa uppfattningar och fördomar om människor med funktionsnedsättning ska bekämpas. (artikel 8, medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning)

Varje människa har rätt till livet och det ska säkerställas att människor med funktionsnedsättning får denna rätt på samma villkor som andra. (artikel 10, rätten till liv)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

d) Nämnderna ska se till att medborgare, näringsliv, den egna organisationen, med flera, får ökad kunskap och medvetenhet om levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning för att förbättra bemötandet och för att möjliggöra delaktighet och jämlikhet.
e) Skolorna i Ale ska öka elevernas kunskaper om personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor.

Effektmål för planperioden:
  • Ale kommun ska återkommande anordna seminarier för att öka kunskap och medvetenhet om levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.
  • Alla medarbetare i Ale kommun ska genomföra Västra Götalandsregionens utbildning i "bemötande av personer med funktionshinder". Utbildningen kan genomföras på Internet och tar cirka en timma.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04