Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ale för alla - funktionshinderpolitisk plan

Ale kommun har sedan 2011 en funktionshinderpolitisk plan. Planen ska leda till bättre tillgänglighet för alla i samhället och det handlar om tillgänglighet sett ur ett fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv.

Kommunfullmäktige i Ale kommun har antagit en ny funktionshinderpolitisk plan. Planens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i samhällslivet.  

Planen bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att ta fram förslaget har bedrivits i projektform, där representanter från kommunens samtliga förvaltningar och tre representanter från funktionshinderrörelsen har deltagit i projektgruppen. Rådet för Funktionshinderfrågor var arbetsgruppens referensgrupp.  

Ale för alla

Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grunden för denna plan finns i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa utdrag ur funktionshinderpolitisk plan - Ale för alla:

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04