Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Personlig assistans

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du som tillhör någon av personkretsarna enligt LSS och har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till insatsen personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

 

Syftet med insatsen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Vad är personlig assistans?

Assistansen är utformad efter dig och dina behov. Personlig assistans innebär att personliga assistenter hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv.

Till grundläggande behov räknas:

  • andning
  • kommunikation med andra
  • Personlig hygien
  • På- och avklädning
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.
  • Äta och dricka

Du kan även ha rätt till personlig assistans för övriga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Du har däremot inte rätt till personlig assistans om du saknar grundläggande behov och enbart har så kallade övriga behov.

Både barn och vuxna kan få personlig assistans. För att få rätt till personlig assistans måste du vara yngre än 65 år. Om du har beviljats personlig assistans innan dess så får du behålla beslutet även efter att du har fyllt 65 år.

Ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos socialsekreterare på Biståndsenheten. Efter ansökan genomför socialsekretaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Vill du veta mer om hur handläggningen går till, läs vidare under "Stöd och insatser enligt LSS".

Om du har en omfattande funktionsvariation och har beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Att välja assistansanordnare

Du som beviljats insatsen personlig assistans har möjlighet att välja kommunen, en privat utförare eller själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

Kommunen som assistansanordnare

I Ale har vi en bred kompetens kring funktionsvariationer och kunskap om lagar och regler. Hos oss finns engagerade medarbetare som vill göra skillnad i din vardag. Du har ett medbestämmande i hur din assistans utformas.

Kommunen har personliga assistenter som arbetar under en enhetschef. Insatsen personlig assistans ges av ett antal personer, så kallade personliga assistenter. Till enheten hör också en arbetsledare och en stödpedagog.

Om du väljer Ale kommun som anordnare av din assistans får du information om vad det innebär av oss. Vi går igenom ditt stödbehov och upprättar en genomförandeplan. Kommunen ansvarar för rekrytering, anställning, schemaläggning, vikarieanskaffning, arbetsledning, löneutbetalning och administration. Du har ett inflytande över valet av dina assistenter och får en utsedd kontaktpersonal som arbetar hos dig.


Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den