Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktperson

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ibland kan en funktionsnedsättning innebära svårigheter med att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i olika fritidsaktiviteter eller i samhällslivet i övrigt.


En kontaktperson fungerar då som en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett mer självständigt liv, genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.


Det finns inga speciella utbildningskrav för att arbeta som kontaktperson.

Ansökan

Du ansöker om kontaktperson hos socialsekreterare på Biståndsenheten. Efter ansökan genomför socialsekretaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Vill du veta mer om hur handläggningen går till, läs vidare under "Stöd och insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.".

Så här går det till

Om du beviljas kontaktperson så kommer du få träffa den person som är tilltänkt uppdraget för en första träff innan ni bestämmer er för om ni vill fortsätta att träffas. Du och din kontaktperson kommer överens när ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans.

Vad kostar det?

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot står du för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter etc.

Har du funderingar på att bli kontaktperson?

Se sidan Bli kontaktperson.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den