Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sekretess och tystnadsplikt

Vi som arbetar inom funktionshinderenheten har ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och dessa bestämmelser finns till för att skydda din integritet.

Händer som sträcker sig mot varandra

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Sekretess och tystnadsplikt innebär att ingen får föra vidare enskild information om dig eller dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Med enskild information och personliga förhållanden menas dina personuppgifter, din sjukdom, behandling eller om din privata situation. Tystnadsplikten gäller även efter att personal avslutat sin anställning. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan komma att straffas enligt lag.

Ibland hanteras information om enskildas personliga förhållanden och hälsotillstånd. Därför finns det sekretessbestämmelser som förklarar hur dessa skall hanteras. I lagen finns det bestämmelser om självbestämmande och integritet för den enskilda individen. I dessa föreskrifter framgår det att vård och omsorg skall byggas på respekt för den enskilde. Bestämmelserna är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del av informationen.

Att skydda dina personliga förhållanden är mycket viktigt för oss.

Vill du veta mer?

Läs gärna vidare i lagtexten 25 och 26 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Lagtexten finns att läsa på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den