Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Boendestöd

Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både praktiskt och socialt stöd. Målet är att stödet ska förbättra din livssituation och skapa struktur i vardagen.

Insatsen boendestöd beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Syftet med insatsen är bland annat att öka din möjlighet att få struktur på din vardag och att stärka dig som individ. Målet med insatsen är att du skall uppleva trygghet i ditt boende och i din livssituation.

Boendestöd är en frivillig insats och är avgiftsfri. Boendestöd kan till exempel innebära pedagogiska, sociala och praktiska aktiviteter där du själv är delaktig i stödet. Insatsen är utformad efter ditt behov. Det kan handla om stöd med att komma igång och städa eller tvätta, sköta inköp, ta hand om posten, komma ut på promenad, laga mat eller mycket annat.

Du kan ansöka om boendestöd hos Biståndsenheten om du har något av följande:

  • Autism eller Aspergers syndrom
  • fysisk funktionsnedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning

Du kan ansöka om boendestöd hos Vuxenenheten om du har något av följande:

  • psykiska besvär
  • ADHD eller ADD
  • problem med missbruk och beroende

De uppgifter som boendestödet kan hjälpa dig med liknar till stor del det man kan få hjälp med från hemtjänsten. Skillnaden är att hemtjänsten utför stödet åt dig om det är så att du helt saknar förmåga att göra det själv.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan

Ansökan till Biståndsenheten kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst.

Ansökan till Vuxenenheten görs genom att du kontaktar dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00.

Utredning

Efter ansökan till gör socialsekreteraren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den