Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället. Här kan du läsa om det stöd och den service kommunen kan ge.

I menyn kan du läsa om hur Ale kommun kan hjälpa dig. Du kan också läsa om hur du går tillväga när du ansöker om hjälp.

Under "Stöd och insatser enligt LSS" får du mer information om vilka olika former av stöd det går att ansöka om enligt Lagen om Stöd och Service till Vissa funktionshindrade (LSS). Du får även information om vilka kriterier du behöver uppfylla för att kunna ha rätt till en LSS insats.

Om du inte uppfyller kriterierna för LSS, eller om du behöver stöd med något annat, så kan du ansöka enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvaret för det verksamhetsområde som rör funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kommunens insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och delaktighet.

En dag i Jonathans liv

Jonathan, 26 år, bor i ett LSS-boende i Ale kommun, jobbar på daglig verksamhet och spelar fotboll med kompisarna på kvällen. Se filmen om hur kommunens stöd till honom ser ut.

Läs mer här om vilket stöd man kan få

Sidan kontrollerades av:

den