Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskap/föräldraskap fastställas. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Att fastställa föräldraskapet är lagstadgat då barnet har rätt att få uppgifter om sitt biologiska ursprung. Det innebär att ni som föräldrar är skyldiga att medverka i utredningen. Om detta inte fastställs genom bekräftelse kan det bli aktuellt med att det fastställs i domstol.

 

Om barnet ska ha den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Det är bland annat därför viktigt att detta fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 finns det möjlighet att bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök (utredning) på familjerätten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler. I samband med besöket kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Du som barnets moder behöver kontakta Ale kommuns familjerätt om:

  • Du och din partner inte är sammanboende.
  • Du och din partner inte är överens om faderskapet.
  • Du eller din partner önskar att kommunen gör en rättsgenetisk undersökning (DNA).
  • Du är ensamstående och har inseminerat dig i eller utanför Sverige.

Kommunen kontaktar modern

Efter att barnet är fött skickar Skatteverket meddelande till kommunen om inte faderskap/föräldraskap fastställts hos skatteverket inom 2 veckor. En handläggare på familjerätten kontaktar modern per post för att påbörja processen att fastställa faderskap/föräldraskap.

Vid mötet för faderskap-/föräldraskapsutredning kan faderskapet bekräftas direkt och då kan ni göra en anmälan om gemensam vårdnad

  • Faderskap/föräldraskap ska fastställas i den kommun där modern är folkbokförd vid barnets födelse.
  • Kontrollera att du är folkbokförd i Ale kommun på Skatteverkets webplats.
  • Ni som föräldrar kan påbörja faderskap/föräldraskaps-utredningen innan barnet är fött, från och med cirka två månader innan förlossningsdatum.
  • Ni behöver ha med er giltiga legitimationer till mötet för faderskap-/föräldraskapsutredning.
  • Om ni är ett par och barnet har tillkommit genom öppen donator där samtycke finns, så behöver ni ha med er dokumenation som styrker samtycke till den assisterade befruktningen.

Utredning som påbörjats före barnets födelse

Om modern begär att påbörja utredning före barnets födelse, bör nämnden inleda en utredning, men nämnden godkänner bekräftelsen först när barnet är fött. Det finns ingen uttrycklig skyldighet för socialnämnden att inleda en utredning före barnets födelse men det är en fördel om utredningen kan påbörjas tidigt så att faderskapet eller föräldraskapet kan fastställas så snart som möjligt efter barnets födelse.Kontakt

Familjerätten

(nås via Kontaktcenter)

Telefontid till Familjerätten är tisdag-fredag kl 08.30­–09.30

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Öppettider:
Måndag-fredag
kl 8.00­–16.30

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den