Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet respektive föräldraskapet formellt fastställas. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Så här går det till

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet. I och med att den nya lagen om digitala bekräftelser träder i kraft 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.
Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på Kontaktcenter/familjerätten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Att fastställa faderskap eller föräldraskap innebär i praktiken att föräldrarna besöker kommunen och undertecknar handlingarna. I samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Om faderskapet inte fastställs genom bekräftelse kan det bli aktuellt att fastställa faderskapet i domstol.

Vem handlägger ärendet om du inte gör en digital bekräftelse?

Socialnämnden har ansvaret för faderskapsärenden och dessa handläggs av Kontaktcenter eller via familjerätten på socialkontoret. Har du frågor eller vill fastställa faderskap/föräldraskap ska du i första hand vända dig till Kontaktcenter.

Kommunen kontaktar modern

Efter att barnet är fött skickar Skatteverket meddelande till kommunen om inte faderskap/föräldraskap fastställts hos skatteverket inom 2 veckor. En kommunvägledare på Kontaktcenter kontaktar därefter modern för att påbörja processen att fastställa faderskap/föräldraskap.

Boka tid för att fastställa faderskap

Om ni vill påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid via Kontaktcenter, mer komplicerade ärenden där det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler fastställs på familjerätten.

Om barnet ska ha den andra förälderns efternamn

Om barnet ska ha den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Det är bland annat därför viktigt att faderskapet/föräldraskapet fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.


Kontakt

Familjerätten

(nås via Kontaktcenter)

Telefontid till Familjerätten är tisdag-fredag kl 08.30­–09.30

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Öppettider:
Måndag-fredag
kl 8.00­–16.30

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den