Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Misstanke om barn som far illa som bor eller vistas i Ale kommun

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialtjänsten för att diskutera din oro.

Är du osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, är du välkommen att ringa oss för rådgivning.

Anonym anmälan

Det går att göra en anmälan anonymt, det vill säga utan att man lämnar sitt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du mailar in din orosanmälan.

Hur kan du anmäla?

Det finns flera sätt att lämna in orosanmälan på, se alternativen nedan. Observera att anmälan gäller den som bor eller vistas i Ale kommun. Rör anmälan en annan kommun behöver du kontakta denne istället.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag.

Vad händer sen?

När du väl lämnat in en orosanmälan så har socialtjänsten 14 dagar på sig att göra en så kallad förhandsbedömning som avslutas med att socialtjänsten inleder eller inte inleder en utredning. Du som privatperson har ingen möjlighet att få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

Kontakt

Du når oss via kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00.

Öppettider

Veckodag

Öppettider

Måndag

08.00–12.00
13.00–16.30

Tisdag*

08.00–12:00
13.00–18.00

Onsdag

08.00–12.00
13.00–16.30

Torsdag

08.00–12.00
13.00–16.30

Fredag

08.00–12.00
13.00–15.00

Dagen före helgdag stänger individ- och familjeomsorgens reception för besök klockan 13.00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00.

Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp hänvisas till socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare. Du når denna socialsekreterare genom Kontaktcenter.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den