Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Individ- och familjeomsorgen (Socialtjänsten)

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från individ- och familjeomsorgen. Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Besök eller kontakta oss

Om du har en bokad tid på individ- och familjeomsorgen träffar du oss på Södra Klöverstigen 1 i Nödinge.

Ska du lämna in papper, till exempel återansökning för ekonomiskt bistånd? Då ska du gå till kontaktcenter på Ale torg 7 (södra änden av den stora byggnaden vid torget). Här kan du också lämna in handlingar i en brevlåda.

Vill du boka eller ändra en tid hos en handläggare gör du det lättast via telefon. Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare. Du når oss på telefon via Kontaktcenter, på telefonnummer 0303-70 30 00.

Telefontider:

Måndag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Onsdag: 08.00 - 16.30
Torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 15.00

Lunchstängt mellan 12.00 - 13.00

Behöver du prata med socialtjänsten efter kontorstid och på kvällar och helger? Då når du socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats. på telefon 031-365 87 00.

Vissa uppgifter registreras

Individ- och familjeomsorgen registrerar uppgifter som du och eventuell medsökande lämnar i ansökan eller anmälan. Uppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Det finns dock undantag. Individ- och familjeomsorgen gör ingen registrering vid vissa av de verksamheter dit du kan komma utan utredning eller beslut från socialtjänsten. Många av socialtjänstens insatser för stöd och rådgivning tillhör denna kategori.

Personalen har tystnadsplikt

Socialtjänstens hantering av personuppgifter sker enligt sekretesslagen. Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till någon annan utan stöd i lagstiftningen.

Detta betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas till obehöriga. Enligt lag har du, i de allra flesta fall, också rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.

Socialtjänstlagen grund för arbetet

I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen. De stöd- och hjälpinsatser som man kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.

Individ- och familjeomsorgen arbetar också förebyggande och utreder och handlägger försörjningsstöd, vård, behandling, stöd i hemmet och andra insatser eller åtgärder. Arbetet bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstens bestämmelser utgår från alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Frivillighet och medbestämmande är grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Kontakt

Under kontorets öppettider finns det möjlighet att göra anmälningar, ansökningar eller rådgöra med en socialsekreterare. Du når socialsekreteraren genom Kontaktcenter.

Telefon

Du når oss via kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00

Öppettider

Måndag
08.00–12.00
13.00–16.30

Tisdag
08.00–12:00
13.00–18.00

Onsdag
08.00–12.00
13.00–16.30

Torsdag
08.00–12.00
13.00–16.30

Fredag
08.00–12.00
13.00–15.00

Dagen innan en helgdag
Dagen före helgdag stänger individ- och familjeomsorgens reception för besök klockan 13.00. Det går då att kontakta oss per telefon fram till klockan 15.00.

Socialjouren i Göteborg kan hjälpa dig när vi har stängt
Vid de tider som individ- och familjeomsorgen inte har öppet och du är i behov av akut hjälp kan du kontakta socialjouren i Göteborg Länk till annan webbplats., telefon: 031-365 87 00.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon: 112

Sidan kontrollerades av:

den