Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samarbete mot dopning

Ale kommun samarbetar med Lokalpolisområde Kungälv och Ale och lokala gym mot dopning och för att öka tryggheten på gymmen.

En formell samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Kungälv och Ale och Ale kommun och flera av gymmen i Ale ligger till grund för samarbetet mot dopning.

Överenskommelsen syftar till att förstärka och utveckla det lokala antidopningsarbetet, att öka tryggheten och minska brottsligheten på de lokala gymmen.

Målet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt förebyggande arbete som initialt sträcker sig över en treårsperiod, med förhoppning om förlängning, vilket ger förutsättningar för en god och effektiv samverkan mot dopning.

Överenskommelsen sker som en förgrening av det lokala BRÅ:s arbete Trygg i Ale och innebär en fördjupad och kunskapsbaserad samverkan som utgår från en gemensam lokal lägesbild.

Parterna som förbinder sig till överenskommelsen kommer i arbetsgruppen ha kontinuerliga avstämningsmöten en gång per kvartal. Målsättning är att överenskommelsen ska ligga till grund för ett praktiskt, konkret och förtroendefullt samarbete, korta beslutsvägar och effektiva åtgärdsprocesser.


Utgångspunkten i samverkan är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, utifrån målsättningen att minska dopningbrotten och att öka tryggheten.

Överenskommelse innebär att gymmen ger sitt medgivande att Polismyndigheten Lokalpolisområde Kungälv och Ale, utan förvarning, bereds tillträde till de utrymmen som medlemmarna har tillgång till för att kontrollera förekomsten av dopning, narkotika och andra otillåtna prestationshöjande preparat eller annan typ av brottslighet.

Överenskommelsen gäller från och med 2022-05-24 till och med 2025-05-24.

Gymmen som deltar i samarbetet i Ale kommun är:

  • Ahlafors Fria Gym: Fabriksvägen 2, 449 50 Alafors - Ale kommun
  • STC: Ale Torg 10, 449 31 Nödinge, Folketshusvägen 1, 449 44 Nol, Svenstorpsvägen 15, 446 38 Älvängen - Ale kommun
  • Nordic Wellness: Svenstorpsvägen 2, 446 37 Älvängen - Ale kommun

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den