Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

När en person avlidit tar du först ofta kontakt med en begravningsbyrå. Där får du hjälp och råd angående begravning. 

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan upprättas av kommunen.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar vid dödsfall

I vissa fall kan kommunen efter en särskild prövning ansvara för att beställa begravning och förvalta dödsboet (begravningslagen och ärvdabalken). Avgift enligt gällande taxa för att täcka kommunens kostnader i samband med tillfällig förvaltning och/eller åtgärder i enlighet med begravningslagen tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den