Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vaccin mot covid-19

Vi har samlat in vanliga frågor hos våra medarbetare om vaccineringen mot covid-19 och ställt frågorna till två vårdcentralschefer i Ale kommun. Här kan du se alla frågor och svar.

Två kvinnor.

Emelia Önebro Olausson, vårdcentralchef Närhälsan Älvängen, och Tina Holmberg, verksamhetschef Alepraktiken Nödinge.

Det är Emelia Önebro Olausson, vårdcentralchef Närhälsan Älvängen, och Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken Nödinge, som svarar på frågorna. Tack så mycket för ert deltagande, Emelia och Tina!

Varför ska jag vaccinera mig?

Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken Nödinge:

- Som jag ser det är det flera anledningar. För det första gäller det för dig själv att du ska minska risken att dö eller drabbas av till exempel långtidscovid.

- Långtidscovid drabbar tio procent, det vill säga en av tio som får sjukdomen. Och det är allvarliga, långvariga symptom som sänker arbetsförmågan över tid.

- Du ska också göra det för din nästas skull; dina barn, dina föräldrar eller dina grannar. Genom att vi hjälps åt att minska antalet värddjur, det vill säga oss människor, som viruset kan bo på, så har vi chansen att utrota det här viruset, eller åtminstone trycka ner det så mycket att det inte har en så hög dödlighet.

- Framför allt tycker jag att man ska göra det för att ingen av oss klarar av att leva så här isolerade som vi gör nu. Och återigen - ju fler som vaccinerar sig desto sämre förmåga har viruset att överleva i den här världen.

 

Kan jag vaccinera mig fast jag är allergisk?

Emelia Önebro Olausson, vårdcentralchef Närhälsan Älvängen:

- Det är inte helt lätt att svara generellt på det, så jag tänkte berätta lite grann om hur vi ser på vaccination vid allergi, för covid-19. Mitt råd är att rådgöra med din läkare innan vaccination om du tidigare har fått en svårare allergisk reaktion som har krävt vård på sjukhus och även om du har fått en allergisk reaktion, en kraftig reaktion, på vaccin tidigare så ska du också prata med din läkare om detta.

- Av dem som vaccinerats mot covid-19 har en på 100 000 drabbats av en svår allergisk reaktion och ett misstänkt ämne som finns i covidvaccinen är polyetylenglykol, också förkortat PEG.

- För att förhindra att någon blir dålig och att vi inte ser det ska alla som vaccineras ska stanna kvar minst 15 minuter för observation när man har fått sitt vaccin. De som tidigare har haft en svår allergisk reaktion, till exempel efter födoämnen, i kontakt med latex eller vid insektsstick ska stanna kvar 30 minuter efter vaccination för observation.

- Med svår allergisk reaktion menas att det har krävts behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

- De som tidigare har haft en svår allergisk reaktion efter vaccin eller annat injicerat läkemedel, där bedömer man nyttan av vaccination i förhållande till risken i att ge vaccin. Då kommer och bör vaccineringen ske på sjukhus eller specialistklinik.

- De som har haft en konstaterat svår allergisk reaktion mot ämnet PEG, som jag nämnde, mot polysorbat eller polyoxyl-35-ricinolja, där avvaktar man i dag vaccination tills vidare då det är kontraindicerat.

- Det är viktigt att veta att alla som vaccinerar mot covid-19, precis som i alla andra fall där man vaccinerar, ska ha en så kallad anafylaxiberedskap. Man ska alltså ha läkemedel och kunskap om hur man hanterar en allergisk reaktion.

 

Kan man bli sjuk fast man är vaccinerad?

Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken Nödinge:

- Ja, det finns ju en liten risk, eftersom vaccinet inte är hundraprocentigt. Det är väldigt få vaccin och läkemedel som är hundraprocentiga.

-Däremot är den lilla risken på fem procent att du blir smittad för till exempel Pfizers vaccin väldigt liten. Plus att vi vet att om du vaccinerar dig blir sjukdomsförloppet mycket mildare och dessutom är dödligheten väsentligt mycket lägre. Det är mycket bättre än att drabbas av till exempel död, långvarig sjukdom eller långtidscovid.

 

Jag har läst att folk dör av vaccinet. Är det sant?

Emelia Önebro Olausson, vårdcentralchef Närhälsan Älvängen:

- Det är klart att man kan ju läsa jättemycket om både covid-19, sjukdomsförloppen och vaccinationerna på sociala medier just nu.

- Innan vaccinet godkänns genomgår det noggranna säkerhetskontroller. I dag har miljontals människor redan fått vaccinet och effekterna och bieffekterna av vaccinationen har studerats och studeras fortfarande.

- Att det har gått så snabbt att få fram det här vaccinet beror på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag har satsat stora resurser. Det är inte så att vaccinet är sämre än något annat för att det har kommit snabbt, utan det har genomgått samma tuffa säkerhetskontroller som andra vaccin.

- I Sverige hade Läkemedelsverket 7 januari fått in tio rapporter om biverkningar avseende Pfizers vaccin. De handlade framför allt om förväntade, mindre, lokala symptom på injektionsstället och sådana symptom som man får när immunförsvaret aktiveras.

- Dödsfall som har rapporterats, där finns det inget fastställt samband mellan dödsfallet och vaccinet.

 

Hur vet man att vaccinet är säkert?

Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken Nödinge:

- Alla vaccin och läkemedel bygger på flera års forskning. Så gör även de här vaccinen. Man hade forskat på snarlika virus lång tid innan själva covid-19 upptäcktes.

- Så fungerar det med alla läkemedel. Studierna är uppbyggda i olika faser. Om man märker i någon fas att det framkommer några farliga biverkningar stoppas det. Ibland kan man justera och så fortsätter studierna, men ibland händer det faktiskt att man avbryter helt och hållet.

- De vaccinen som gäller mot covid-19 har gått igenom alla forskningsstegen och på så vis anser man att de är säkra. De är också givna till flera miljoner människor och man har fortfarande inte sett några allvarliga biverkningar som jag har hört talas om.

 

Är det sant att man inte kan vaccinera sig om man har fillers?

Emelia Önebro Olausson, vårdcentralchef Närhälsan Älvängen:

- Svaret på den frågan är nej. Det är inte sant. Alltid när man gör ingrepp som till exempel fillers finns det en risk att inflammationer och svullnader kan uppstå ändå, som inte har med vaccineringen att göra.

Men om det ändå skulle bli en reaktion efter vaccin är det lätt att behandla. Immunsystemet går på högvarv när man får ett vaccin och det är så det ska fungera. Det är därför inte konstigt att man ser en ökad aktivitet i de områden där man har substanser som naturligt inte annars förekommer i kroppen.

Man ska alltså inte avstå vaccin för att man har fillers. I de fall där patienter med implantat har fått reaktioner har det varit lätt att behandla med kortison och antihistaminer. Därefter har reaktionerna lagt sig i de fallen.

 

Varför måste man ha skyddsutrustning även om man är vaccinerad?

Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken Nödinge:

- Jo, för att vaccinets skyddseffekt inte är 100 procent. Däremot är det för till exempel Pfizers vaccin 95 procent, vilket är väldigt, väldigt bra.

Men det innebär att det fortfarande finns en femprocentig risk att du blir sjuk.

Dessutom är det ju så att när vi inom vården arbetar, eller när man arbetar med människor, ska man alltid skydda sina patienter eller vårdtagare, dem man vårdar, genom att hålla noggrann hygien. Och när det gäller coronaviruset vet vi att det är droppsmitta. Det innebär att du ska ha handskar eller munskydd för att inte sprida vidare smittan oavsett.

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den