Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

 

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om gymnasium och komvux

Frågor och svar om kommunala boenden

Frågor och svar om skyddsutrustning

Besök i våra boenden och andra vårdlokaler

Smittspridningen i Ale är hög just nu och vi måste alla göra allt vi kan för att skydda de mest sårbara. Detta gäller om du ska besöka våra boenden för äldre.

Du får bara besöka oss om du inte har några förkylningssymptom. Om du kan så undvik besök hos din närstående på boendet. Ring i stället.

Vid besök

 • Kom endast en person för att undvika närkontakt och minska risken för smittspridning.
 • Kontakta personal genom att ringa på dörrklocka vid entrén.
 • Använd handsprit och munskydd under hela besöket. Du får munskydd av personalen.
 • Gå direkt till din närståendes bostad eller rum. Ni får inte vara någon annanstans i lokalen under besöket.
 • Vill du fika med din närstående? Ta med allt hemifrån så att ni kan undvika allmänna utrymmen.
 • Lämna byggnaden direkt efter avslutat besök.

Behöver du prata med någon som jobbar på våra boenden? Kontakta oss via telefon eller e-post. Du hittar kontaktinformationen på informationssidorna för våra boenden Länk till annan webbplats..

Tack för att du tar ansvar för att minska smittspridningen!

Vaccination

Vi följer nationella och regionala riktlinjer, vilket innebär att vi vaccinerar människor enligt de prioriteringar som görs från staten och Västra Götalandsregionen.

Vaccinationen är kostnadsfri.

Du hittar information om vaccination mot sjukdomen covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Har du frågor som inte berör kommunal verksamhet?

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19. Pdf, 243 kB.

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra även om vi själva har blivit vaccinerade. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Eftersom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan ändras med kort varsel hänvisar vi till myndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Länk till annan webbplats.

Så städas våra verksamheter

Lokalvården städar för att förhindra smittspridning, för att skapa en ren, snygg och trygg inomhusmiljö och för att golv, väggar och övriga ytor behöver rätt underhåll.

Medarbetarna har fått en särskild hygienutbildning med extra fokus på städning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Under coronapandemin städar lokalvårdens medarbetare med extra fokus på beröringsytor, till exempel handtag, olika knappar, dörrar, dörrkarmar och trappräcken. Eftersom städredskapen rör sig genom flera lokaler rengörs de varje dag.

Frågor och svar

Jag tror att mitt barn är sjukt i covid-19. Vad ska jag göra?

Barnet ska inte gå till skolan eller förskolan. För mer information se 1177.se Länk till annan webbplats..

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller i karantän. Kan mitt barn vara på förskolan/gå i skolan?

Reglerna för hur man ska vara hemma om någon som bor i samma hushåll har testat positivt har ändrats och beror på vilket sorts test den smittade har använt:

Skolelever ska vara hemma om någon i hushållet testat positivt med PCR-test.

Skolelever ska gå till skolan om någon i hushållet testat positivt med snabbtest/antingen. Skolplikten gäller.

Om ditt barn har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har fått tre vaccindoser kan barnet gå till skolan oavsett om någon i hemmet har testat positivt.

Förskolebarn ska vara hemma om något i hushållet har testat positivt oavsett om man använt PCR-test eller snabbtest/antingentest.

Skola

De som bor med en person som har symtom som vid covid-19 eller testat positivt i antigentest bör stanna hemma från förskola och skola i likhet med regelverket som gäller för de med hushållskarantän på grund av positivt PCR-test. Läs hela informationen på Smittskydd Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats..

Som vanligt gäller rekommendationerna håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Smittspårning och testning

Skolelever ska testa sig med PCR-test om de är sjuka med symptom på förkylningssjukdom/covid-19. Kontakta vården för testning.

Om ditt barn testar positivt räknas barnet som smittat av covid-19 och ska vara i karantän i hemmet, oavsett om ni har gjort ett PCR-test eller ett snabbtest/antigentest. Barnet får inte gå till skolan.

Man behöver inte längre följa upp ett positivt snabbtest med PCR-test.

Om barnet har symptom ska hen stanna hemma, även om resultatet på ett snabbtest/antigentest blir negativt.

Förskolebarn behöver inte testas utan ska stanna hemma om de är sjuka.

För uppdaterad information om när man ska stanna hemma om någon i hushållet är sjuk kontakta sjukvården eller sök informationen på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Då får barnet gå tillbaka till skolan/förskolan

Om ditt barn har symptom som kan vara covid-19 ska barnet stanna hemma minst fem dagar från första dagen med symptom. Detta gäller både personer som testar positivt för covid-19 och de som testar negativt. De sista två dygnen innan barnet kommer tillbaka till skolan ska hen vara feberfri och känna sig återställd.

Smittskydd i förskola och skola

I grundskolans undervisning ska barnen och eleverna i möjligaste mån träffas avdelnings-/klassvis utan att blanda olika grupper av elever. Vuxna arbetar hemma så mycket som möjligt och ska annars hålla avstånd till varandra.

Medarbetare i förskola och grundskola har tillgång till skyddsutrustning, som dels ska användas i närkontakt med sjuka barn/elever, dels kan användas om medarbetaren så vill under hela arbetstiden.

Från höstterminen 2021 undervisas Ale gymnasiums elever i skolans lokaler.

Distansundervisning

Grundregeln är att friska barn ska vara i skolan, men distansundervisning kan bli aktuell om det hjälper mot smittspridning. Ditt barns skola informerar dig i så fall.

Distansundervisning för riskgrupper

När det gäller individuella lösningar för elever som själva tillhör riskgrupp eller har nära anhöriga som tillhör riskgrupp kan det finnas enstaka fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen ska se ut.

För att ett barn som själv tillhör riskgrupp ska kunna få distansundervisning ska familjen lämna in läkarintyg.

För att ett barn ska kunna få distansundervisning på grund av att en vårdnadshavare eller ett syskon tillhör riskgrupp behöver familjen skicka in ett läkarintyg som visar på barnets behov av anpassad undervisning. Ale kommun kan inte fatta ett sådant beslut utan fullständigt underlag från sjukvården. Intyget ska vara ställt till Ale kommun och innebära att namngivet barn inte kan gå i skolan på grund av namngiven anhörigs hälsotillstånd. Anhörigs sjukdom eller annan anledning behöver inte anges. Intyget ska vara undertecknat av behandlande läkare.

Handhygien är viktigt

Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga. I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset. Handsprit finns vid ingången till våra skolmatsalar på grund av att det på en del av våra skolor finns mindre möjlighet till handtvätt i nära anslutning till skolmatsalen.

Skicka hem sjuka barn i skolan

Skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om ditt barn har förkylningssymptom. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Det är bra om du meddelar skolan om ditt barn har en sådan allergi.

Barn kan naturligtvis ha förkylningssymptom utan att ha sjukdomen covid-19 men ändå vara sjuka. Då gäller samma rutiner som vanligt – om personalen anser att barnet är nedsatt och mår dåligt ska barnet inte vara i skolan. Då skickar vi hem barnet.

Skicka hem sjuka barn i förskolan

Barn med förkylningssymptom ska generellt inte vara på förskolan. Ibland har barn i förskoleåldern lätta förkylningssymptom som snabbt går över. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Då ska personalen vänta lite och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn kan naturligtvis ha förkylningssymptom utan att ha sjukdomen covid-19 men ändå vara sjuka. Då gäller samma rutiner som vanligt – om personalen anser att barnet är nedsatt och mår dåligt ska barnet inte vara på förskolan. Då skickar vi hem barnet.

Inga föräldramöten

Vi håller inte några traditionella föräldramöten utan hittar i stället andra lösningar. Utvecklingssamtalen genomförs i stor utsträckning digitalt.

Inga onödiga resor

Inga onödiga resor ska genomföras på grund av att smittorisken ökar i trängsel.

Idrottslektioner

Skolorna har gjort anpassningar för att kunna ha coronasäker idrottsundervisning. Bland annat har vi anpassat scheman och hur vi använder omklädningsrummen. Vid höstterminens start kommer vi att ha idrott utomhus.

Karantän efter resa

Ale kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Vad händer med platsen om mitt barn är hemma länge från förskolan?

I Ale kommuns riktlinjer står det att barn får ha en registrerad frånvaro om max två månader och att barnet sedan blir av med platsen. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader.

Om du vill och har möjlighet att ha ditt barn hemma under ett par veckor framöver som ett led i att motverka smittspridning är det helt okej. Men det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma.

Jag är permitterad – får mitt barn använda sin plats?

Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.

Behöver ditt barn barnomsorg för att du jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

Vi har fått frågor om ifall båda vårdnadshavarna behöver jobba inom samhällsviktig verksamhet för att man ska kunna få stängningsomsorg. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser. I dag har vi fått in ca 850 anmälningar.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

I skolmatsalen

Vi följer folkhälsomyndighetens och livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt.

De särskilda reglerna för restauranger gäller inte för skolmatsalar. Här kan du läsa mer om vad livsmedelsverket säger om offentliga kök under coronapandemin. Länk till annan webbplats.

Så här informerar vi om covid-19-sjuka i förskolor och skolor

Vi får inte informera om vilken person som har coronavirus, eftersom det råder sekretess om de uppgifterna. Vi uppskattar om ni vårdnadshavare informerar oss om barn eller närstående har covid-19, eftersom det hjälper oss att planera vår verksamhet.

Vi följer handlingsplanen från Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats..

När stänger vi en förskoleavdelning?

Om många medarbetare på en förskola är sjuka försöker vi hitta vikarier eller flytta om personal. Om det inte går kan vi behöva be vårdnadshavare exempelvis till barn som går 15 timmar i veckan att ha sina barn hemma. I värsta fall kan vi behöva stänga en förskoleavdelning för att vi har för lite personal.

Vi kan också stänga en avdelning om Smittskydd Västra Götaland rekommenderar det.

Vad gör jag om jag inte kan stanna hemma från jobbet?

Vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken och inte kan stanna hemma med sina barn kan få barnomsorg. I så fall ska vårdnadshavaren kontakta rektor.


Utbildning på gymnasium och komvux

Från höstterminen 2021 undervisas Ale gymnasiums elever i skolans lokaler. Komvux går etappvis tillbaka till undervisning på plats under hösten.

Så här går besök på våra boenden till

Det är viktigt att du tänker på säkerheten när du besöker närstående på våra boenden. Vi är måna om att omsorgstagare och patienter i särskilda boenden och korttidsplatser kan ta emot besök på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att stödja dem som vill ta emot besök och att stödja dem som undanber sig besök så länge pandemin pågår.

Alla medarbetare, patienter/omsorgstagare och besökare/ledsagare med flera som befinner sig i vårdlokaler ska använda munskydd enligt rekommendationerna från Västra Götalandsregionen.

Det betyder att munskydd används under hela arbetspasset/besöket.

 • Du ska vara helt symptomfri från de symtom som förekommer vid covid-19. Här ingår även milda förkylningssymptom samt förlust av lukt eller smak och orolig mage.
 • Håll avstånd i största möjliga mån. Du ska använda munskydd under hela ditt besök.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Tänk på att tvätta händerna så snart du kommer in på boendet. Använd den handsprit som finns utplacerad på boendet.

Före besöket

 • Varje boende har tagit fram lokala rutiner för säkra besök. Dessa ska följas.
 • Chefen för boendet kan göra individuella bedömningar av hur många besökare en boende kan ta emot samtidigt. Generellt vill vi att den person kommer i taget.
 • Har den boende misstänkt eller konstaterad covid-19? Då ska den boende ta ställning till om besöket kan vänta tillsammans med enhetschefen och sjuksköterska.
 • Du ska ringa på dörren och få hjälp av personal att gå kortaste vägen in till respektive lägenhet/rum där besöket sker.

Under besöket

 • Alla som besöker boendet ska använda munskydd. Har du inget munskydd får du av oss. Barn under 16 år samt personer som av någon anledning inte kan bära
  munskydd är undantagna.
 • Försök att träffas utomhus. Annars träffas ni i den boendes lägenhet/rum. Du som besökare får bara vistas i lägenheten/rummet. Om du måste passera andra utrymmen ska du alltid följa personalens instruktioner.
 • Behöver ni hjälp av personal under besöket kallar ni på personalen med trygghetslarm eller mobiltelefon.
 • Personalen har inte möjlighet att servera kaffe/fika. Ta gärna med eget.

Efter besöket

 • Efter besök kommer personalen att decinficera så kallade tagställen och patientnära ytor.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien. Det innebär att skyddsutrustning används i de verksamheter där myndigheter och rutiner säger att det ska användas, exempelvis delar av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Skyddsutrustning används generellt inte i andra verksamheter.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Sidan kontrollerades av:

den