Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Korttidsboende/växelboende

Korttidsboende och växelboende är två olika former av stöd för dem med stort omvårdnadsbehov och deras anhöriga.

Korttidboende

Ett korttidsboende är en stödform för dig som trots andra insatser, som till exempel hemtjänst, inte klarar av att bo hemma.

Om du har varit inlagd på sjukhus och inte kan åka hem direkt när du blir utskriven så kan du få omvårdnad på ett korttidsboende tills du är redo att återgå till din egen bostad igen. Det kan också fungera som ett tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i annat särskilt boende.

Växelboende

Om du bor tillsammans med en anhörig som är har ett stort omvårdnadsbehov så kan växelboende fungera som en avlastning för dig. Personen du tar hand om vistas då regelbundet på ett korttidsboende en eller flera dagar i månaden.

Ansökan

Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten via Ale kommuns Kontaktcenter om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst är gjord inleder socialsekreteraren en utredning och gör en bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås.

Om du beviljas hemtjänst så kommer socialsekreteraren skicka beslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur det går till lämnas av socialsekreteraren.

Våra verksamheter

I dagsläget finns inget specifikt korttidsboende eller korttidsenhet. Alla beslut om korttidsboende/växelboende verkställs på kommunens särskilda boenden för äldre.

Vad kostar det?

Avgiften grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst. Läs mer om taxor och avgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Biståndsenheten


Du når Biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00



Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den