Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller annan sjukdom har du rätt att ansöka om hjälpmedel eller bostadsanpassningsbidrag

För många är olika slag av väl fungerade hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Hjälpmedel är individuellt utprovade och anpassade. Det kan vara exempelvis rollator, badbräda eller arbetsstol. Hjälpmedel handläggs av sektor arbete, trygghet och omsorg.

Bidrag för att anpassa bostaden

Ibland är det även nödvändigt att anpassa bostaden för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som täcker kostnaden för nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner.

Exempel på bostadsanpassningar kan vara ramper, ledstång eller hiss.

Din ansökan om bostadsanpassningsbidrag handläggs av sektor socialtjänst.

  1. Här hittar du blankett för ansökan av bostadsanpassning. Pdf, 873 kB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den